Karriere
- hvordan komme øverst på listen til en headhunter

Velkommen til denne siden som skal handle om karriere. Lederroller kommer oftest som følge av at du har jobbet deg oppover i en virksomhet eller bransje. Visste du forresten at over 80% av alle ledere blir ledere som følge av at de er gode fagmennesker, altså at man har gode ferdigheter i andre ting enn ledelse? Ja, sånn er det, og det er grunnen til at svært mange ledere har det tøft på jobb. For ledelse er et fag som må læres og mestres.  

Uansett, det kan du lese mer om på andre sider, for eksempel i artikkelen Lederutvikling som inneholder mye godt stoff som er relevant for karriere. Dette er et viktig tema dersom ledelse er en del av din karriereplan. 

Nå skal jeg ta for meg temaet karriere og karrierevalg. Altså hva bør du tenke på og jobbe med for å sikre deg god utvikling i din karriere og nå dine karrieremål. 

Nøkkelen til gode karrierevalg er planlegging. Du må tenke igjennom hva du vil, hvorfor du vil dette og hvor lang tid du vil bruke på å nå ditt mål. Dette kan ikke overdrives; de som når langt i livet vet nøyaktiv hva de innerst inne vil, og har tenkt igjennom hva som må til for å klare det. Som det sies så bra på engelsk;

If you fail to plan, you plan to fail

Din planlegging av dine karrierevalg må deles i fire: 

 1. Hva du må gjøre i din nåværende jobb
 2. Hva skal du satse på videre
 3. Hvordan må du utvikle deg selv
 4. Lage og følge en handlingsplan

Først og fremst handler karrierevalg om å forstå hvor du står i dag. Det virker kanskje litt banalt ikke sant, men heng med, så skal jeg straks forklare.

To svært viktige utgangspunkt:

Psykologien har vist oss at all utvikling starter med ideer og motivasjon i vårt hode. Hvis vi ikke har en ide vi tror på, så vil det som regel ikke skje noe som helst. Derfor må tro gis mye oppmerksomhet.  

Videre er det av avgjørende betydning at vi, som voksne mennesker, tar fullstendig ansvar for våre liv og hva som skjer i dem. Du er et resultat av dine valg og dine valg alene!

Les mer om tro og ansvar her.  Dette  du lese, så stopp opp og følg linken. Kom tilbake hit når du er ferdig. 

Hvis du noen gang har møtt et menneske som har oppnådd gode resultater på et felt, så er det bortimot garantert at vedkommende vil si at suksessen skyldes en visjon/ drøm som etter nøye gjennomtenkning og planlegging er satt ut i livet og jobbet hardt med. Sånn oppnår man store ting!

Det samme vil gjelde deg og din karriere.

Forresten, lurer du på hvorfor jeg kan påstå å kunne så mye om dette? Det er forståelig at du lurer, men det jeg har gjort er følgende: For det første har jeg vært gjennom dette selv. Jeg har gått fra å være en "vanlig" mann på golvet til høye lederstillinger på kort tid. En gang brukte jeg ca ett år på dette i en virksomhet. For det andre har jeg studert temaet i lang tid, lest flere titalls bøker og hundrevis av artikler, så jeg begynner å bli ganske godt belest på temaet. For hva er vel bedre enn å finne ut av hva andre har gjort, som har klart det du selv ønsker å klare? For det tredje, og egentlig det viktigste, alt du nå skal få høre er sunn fornuft satt i system.

Hvis jeg skal si noe som er det nærmeste vi kommer en hemmelighet innen karriereutvikling så er det å

gjøre det rette på rett tidspunkt med rett kvalitet.

For det er faktisk sånn at veldig mange gjør mye rett, men på feil tidspunkt eller med feil kvalitet. En av de største feilene som gjøres i arbeidslivet er at man gjør for mye av noe som betyr for lite. Det kan gi dramatiske konsekvenser. 

I det videre skal jeg hjelpe deg med råd og veiledning slik at du sikrer deg det mest effektive karrierevalg du kan gjøre. Vi gjør dette praktisk, dvs at vi snakker litt om teorien bak de ulike tingene du må gjennom, og så lager vi noen praktiske oppgaver du kan gjøre for å komme i gang. 

Klar? Kjør på...

Hva betyr mest for karriere: hva du gjør i din nåværende jobb

Din aller første oppgave er å ikke fokusere på hvilken jobb du ønsker deg fremover, men å fokusere på hvorfor fremtidige arbeidsgivere skal ønske å ansette deg. 

Du må fokusere på å bli en person som arbeidsgivere ønsker seg. 

Hvordan, spør du? Enkelt, om du bare vet hva arbeidsgivere ser etter. 

Arbeidsgivere leter først og fremst etter medarbeidere med følgende egenskaper:

 • Bidrag
 • Energi
 • Ansvar
 • Selvdisiplin
 • Effektivitet
 • Tillit
 • Kommunikasjon

I tillegg ser de etter kvalitet på dine fagkunnskaper, men det tar jeg for gitt at du selv holder kontroll på. PS: Ikke tro at du må være best i ditt fag for å nå langt. Les mer på denne siden om "å bli en autoritet". 

Din oppgave blir å ta stilling til hva dette betyr for deg og begynne å jobbe på disse egeneskapene ved deg selv med en gang, der du er i dag. 

Bidrag

En viktig egenskap ved deg selv er at du skaper verdi for andre. I bunn og grunn handler alt i arbeidslivet om å skape verdier. En ansatt skal skape verdi slik at hans/ hennes leder oppnår sine mål. En leder skal skape verdi slik at de ansatte produserer best mulig. Ikke helt enig? Vel, da må du lese denne artikkelen. En del spissformuleringer, men budskapet er ikke til å ta feil av. Denne artikkelen forandret mitt syn på mye!

Du vil alltid bli målt på hva du får til. Når vi vet hvor viktig dette er, så er det et paradoks at vi lever i et samfunn hvor vi ikke snakker så veldig direkte til hverandre om dette. Ofte er det sånn at vi i stedet for å komme med (konstruktiv) kritikk, lar folk gå til grunne. Det må vi slutte med!

Så, ditt bidrag må ha hovedfokus. Bidraget må være av en slik karakter at det overstiger hva det koster å ha deg i arbeid. Er du usikker på hva dette betyr for deg? Snakk med din leder. Spør konkret om hva han/ hun mener er det viktigste bidrag du kommer med i din stilling. Det rare er at det kan være usikkert hva du får til svar. Dette er fordi din leder sannsynligvis er uvant med å tenke slik. Men hvis du setter din leder på sporet og dere diskuterer dette sammen, vil det komme svar til slutt, det lover jeg. 

Bidrag har nær sammenheng med belønning. Belønning i denne sammenhengen er hva du får tilbake som følge av ditt bidrag. Les mer om dette her. 

I dagens tøffe marked kan man si at ditt bidrag må tilfredsstille fire kvaliteter:

 • Du må levere som forventet. Dette er et minstekrav.
 • Du må levere mer enn forventet. I dagens marked gjør alle dette, så du må ikke være noe unntak.
 • Du må levere med glede. Du må gjøre handelen/ utførelsen av oppgavene slik at det blir en komfortabel opplevelse for dine "kunder." 
 • Du må skape entusiasme hos kunden. Dine kunder må bli svært fornøyd og gjerne overrasket over din innsats. På denne måten gjør du deg uerstattelig. 

Så, nå må du sette deg ned med papir og blyant og skriv ned hva dine nøkkeloppgaver er og hvordan du kan tilfredsstille disse fire kvalitetene. 

Energi

Energi er det samme som tilstedeværelse. 

På dette punktet må du følge godt med for her er det mange som bommer. Mennesker som når langt og som er god på å få andre med seg er ekstremt god på dette. Jeg har lest mange intervjuer av kjente mennesker som har oppnådd mye, og ofte har de som møter disse en felles opplevelse. Disse personene er intenst til stede. De får med seg detaljer og er opptatt av andre mennesker på en helt unik måte. Altså en klar 10- er på en skala fra 1-10. 

Hvor ofte er du tilstede på en skala fra 1-10?

Les mer om dette temaet på denne siden om seksuell energi. 

Poenget for deg er at du fra og med i dag gjør det du kan for å være maksimalt til stede i alt du gjør. Hold fokuset på det du holder på med og øv deg på å ikke bli distrahert, verken av deg selv eller andre. 

Ansvar

Et voksent menneske defineres ut fra i hvor stor grad det tar ansvar for sitt liv. 

Det hele starter i tankene dine. Hva tenker du om det som har skjedd og skjer i ditt liv. Våre liv skapes av våre valg, og kun av våre valg. Er det litt vanskelig å svelge? Vel, det er forståelig da vi alle har opplevd situasjoner hvor ting utenfor vår kontroll har skjedd. Men, hvis du tenker etter, så vil du helst sikkert se at det på et tidlig tidspunkt var dine valg som førte deg inn i situasjoner hvor uforutsette ting skjedde. 

Poenget er at du må ta det hele og fulle ansvar for ditt liv, både det som har skjedd, skjer og kommer til å skje. Ikke klag, fordøm, kritiser eller legg skyld på andre. På denne måten frigis energi og du tar kontroll over ditt liv igjen. 

Les mer om dette her. 

Selvdisiplin

Nøkkelen til suksess er å sette seg mål, lage en plan og jobbe hardt over tid. 

Selvdisiplin, eller utholdenhet om du vil, er et utrykk for hva du tror om deg selv og det du holder på med. 

Her kan du lese om hva jeg mener er viktige momenter i det å være selvdisiplinert. 

Du må forsikre deg om at du blir kjent som en person som er utholdende og fullfører arbeidet. Dette utløser en spiral hvor respekt og selvfølelse forsterker hverandre i en spiral. 

To ting jeg vil legge særlig vekt på for deg:

1. Jobb når du jobber! Sørg for å planlegge dagene dine slik at du bruker all din tid først og fremst til produktivt arbeid. Start litt før alle andre, slutt litt etter de andre. Strukturer møter, pauser og lignende slik at du blir mest mulig effektiv. Visste du at mange bruker så mye som 50% av dagen sin på uproduktive aktiviteter. Dette fokuset alene, hvis du bestemmer deg for å etterleve det, vil kunne doble din produktivitet over natten. 

2. Bli en som gjør ferdig og avslutter oppgaver. Jeg har erfart at mange, inkludert meg selv på et tidspunkt, har en tendens til å gå inn i oppgaver med iver og glede, for så å gjøre dem 95 % ferdig. Det virker som entusiasmen avtar og avslutningen blir for kjedelig. Men dette skal ikke gjelde deg. Sørg for å planlegge slutten først, så vet du hva du skal gjøre. Få saken ut av verden med å gjøre saksmappen ferdig, skriv rapporten, før lagerstatus eller hva som gjelder for deg. Poenget er at du skal være helt ferdig med oppgaven før du går videre. Gjør dette og kjenn etter hvordan det føles.


Artikkelen fortsetter på neste side hvor vi starter med å se på Effektivitet...