Følelser

Her på Vi er alle ledere! Har vi et skarpt fokus på dine fire ledere;  Kunnskaper, Tro, Psykologi og struktur.

I denne artikkelen skal vi snakke om følelser. Jeg liker definisjonen «Normalpsykologi». Dette er et uttrykk for de vanlige ting som foregår i vanlige mennesker. En viktig del innenfor denne definisjonen er kunnskap om våre følelser og hvordan de virker på oss.

Følelser er en sans i oss mennesker i likhet med syn, hørsel, smak og lukt. Våre sanser gir oss signaler på hvordan vi oppfatter omverden, og på denne måten gir oss beskjed om ting er greit eller om noe må gjøres.

Det er ingen tvil om at våre følelser styrer oss i det meste vi gjør. Faktisk vet vi gjennom forskning og erfaring at i våre valg er det 2/3 som styres emosjonelt og 1/3 som styres av rasjonalitet/ logikk.

På bakgrunn av dette er det utrolig viktig å bli kjent med hva følelser er, hva de gjør med oss og hvordan vi kan påvirke dem.


Typiske følelser som er i oss alle

1. Selvtillit og selvfølelse 

Dette er følelsen av å mestre ting og gode ferdigheter. Selvfølelse handler om å like deg selv for den du er, dine verdier og moral.

2. Kjærlighet og varme 

Dette er følelsen av å elske og være elsket. Å være knyttet til andre på et fundamentalt plan.

3. Takknemmelighet

Følelsen av å ta del i goder samfunnet og verden har å tilby. At du kjenner at du har fått det du opplever som din del av kaka.

4. Nysgjerrighet

Følelsen av å sitte med informasjon og svar. At du er der du bør være for å få vite ting som er viktig for deg og ditt liv.

5. Humør

Følelsen av å være lett til sinns, ha selvironi og kunne se ting fra avstand og le av det.

6. Energisk

Følelsen av overskudd, en kropp som spiller på lag og som fungerer som den skal.

7. Bidrag

Følelsen av å ha noe å gi til andre. Å kunne glede andre og være med på å øke andres livskvalitet og livsglede.

8. Fleksibilitet

Følelsen av at du klarer og trives med endringer. Det å se at endringer gir gevinst på lang sikt.

9. Kunnskaper og forståelse

Følelsen av at du utvikler deg gjennom å lære nye ting, ferdigheter og økt forståelse, gjerne gjennom erfaringer.

10. Besluttsomhet

Følelsen av at du kan opptre bestemt og se at det fører deg fremover på en god måte.

Poenget med følelser er at de er i deg og du må lære å bli kjent med hvordan de virker inn på deg og hvordan du kan kultivere dem, altså hvordan du får dem til å virke best mulig for deg og dine omgivelser.


Målet er harmoni

Målet for deg er å opparbeide og vedlikeholde følelsesmessig harmoni.

Harmoni oppnås gjennom å ha kontroll på dine negative følelser og få mest mulig ut av dine positive følelser.

Følelser er som sagt signaler. Negative følelser er signaler om at du må endre syn på noe, eller at du faktisk må gjøre et eller annet, altså endre din atferd.

Følelser representerer den mening du gir dem. En meget effektiv teknikk er å spørre deg selv «hva annet kan følelsen bety?» Gjør dette igjen og igjen. Husk at hjernen ikke tror på sannheter, men på gjentakelser. Bare tenk på dine bekymringer. Hvor ofte opplever du at det faktisk blir noe av det du bekymrer deg for? Eller hvor ofte klarer du ikke å gjøre noe med det du bekymrer deg for.

Det har blitt sagt at det eneste vi har å frykte er frykten selv (W. Churchill).


Metode for å gjøre følelser til en sterk ressurs for deg

  1. Finn ut hva følelsen prøver å si deg - egentlig - med klarhet
  2. Si tusen takk for informasjonen og se på det som en gave at du får mulighet til å lære mer om deg selv
  3. Finn ut hva som skal til for at du skal få tilbake balansen, godfølelsen og harmoni
  4. Tenk på lignende ting du har vært oppi før hvor det gikk bra. Hva gjorde du, tenkte du, motiverte deg, skremte deg da? Prøv å forstå sammenhengene i deg selv
  5. Bruk visualisering/ mentale bilder av deg selv når du løser problemet/ endrer mening. Gjenta dette mange ganger
  6. Lag en liste på et ark over hva du skal gjøre videre. Begynn i det små og øk ambisjonene etter hvert. Det viktigste er at du gjør ting som står i forhold til ny kunnskap om deg selv og som bringer deg i retning av stabil harmoni 


Så hva kan du gjøre for å få mest mulig ut av denne kunnskapen?

  1. I løpet av de neste to dagene skal du fokusere på dine negative følelser og gå igjennom dem i henhold til metoden ovenfor. Skriv ned hva du oppdager.
  2. Lag en liste over ting du kan gjøre for å føle deg god, altså atferd som gir deg harmoni.
  3. Kjenn etter når du opplever lengre og lengre perioder med harmoni og hvordan du har det da.