Hvordan bli inspirert

Hvordan bli inspirert: I de fleste sammenhenger innen organisasjonsutvikling og personlig utvikling hører vi om at det er viktig at alle involverte blir motivert og inspirert til å stå på og lage gode resultater for virksomheten og seg selv. Gjennom inspirerte medarbeidere og personer skal man få det beste ut av den enkelte. Det er vel og bra, men de fleste av oss vet at det er langt fra teori til praksis. For hvordan bli inspirert på en effektiv måte? Når er man i den tilstanden at man får det beste ut av seg selv og andre? Hva er det som skaper en sterk driv i oss?

Det er ikke lett å svare på hvordan bli inspirert. Det vi kan si med sikkerhet er at de klassiske måtene ikke virker godt nok. Å sette seg mål, lage strategier og handlingsplaner, jobbe med intensjon og verdier hjelper litt, men ikke nok. De fleste av oss har vært gjennom slike prosjekter, uten å funnet den store verdien i dem. Inspirasjon er ikke noe vi kan lære oss, den må komme ut av noe som gir et sterkt indre driv i oss selv.

I de fleste tilfeller gjør vi ting etter indre overbevisning, altså hva vi innerst inne mener er riktig å gjøre, og bygger videre på dette.  Her ligger en viktig erkjennelse for oss alle. Inspirasjon kan ikke tres over hode på oss gjennom planer og strategier. Vi må bygge på ting som allerede er i oss. 

Hva i all verden betyr så dette?

Hvordan bli inspirert på en dyp måte

Så hvordan bli inspirert? Jo, min påstand er at inspirasjon er en rolig, innsiktsfull, udramatisk, stillferdig tilstand som oppstår når man alene eller i fellesskap har fått dyp innsikt og forståelse i hva man holder på med. Det være seg jobb eller andre ting man ønsker å få til. Og denne innsikten bygger på tre faktorer:

  1. Hvilke muligheter fins? Hva kan jeg få til (bli best i) og hva kan jeg ikke få til.
  2. Hva er min lidenskap? Hva er det jeg holder på med som jeg brenner for på et dypt, personlig og ekte plan.
  3. Hva kan jeg få ut av det jeg holder på med? Hva er den største belønningen jeg kan få ut av det jeg holder på med.

Inspirasjon kommer ikke gjennom mål og strategier om at vi skal bli best, størst, vokse raskt og levere best kundeservice. Det er etter min mening en grusom misforståelse.

Gjennom å tenke igjennom og drøfte disse tre spørsmålene gjentatte ganger vil en dyp forståelse komme. Men, dette er ikke fort gjort. Det er ikke noe man gjør på et seminar eller en helg. Dette tar tid. Dyp forståelse kommer etter gjentatte refleksjoner med seg selv og sammen med andre. Når du går igjennom spørsmålene må du alltid spørre deg ”forstår jeg dette riktig nå?” Gang på gang.

Er det for deg selv du gjør denne øvelsen må du huske på å skrive ned dine refleksjoner og gi deg god tid til å tenke over dem. Få frem med klarhet dine ideer og drøft for deg selv fordeler og ulemper. Koble sammen dine ønsker med det du ser for deg du kan klare. Utfordre ditt syn på deg selv og tenk over hva du finner mening i? Hva tror du du kan få til? Hva med struktur, har du noe å hente der?

Er det i din virksomhet du gjennomfører dette kan du nedsette et team av personer som gjennom lengre tid skal drøfte de tre spørsmålene ovenfor. Gang på gang. Ha samtaler, utfordrende diskusjoner, beslutt, prøv ut og evaluer hvordan det går.

Det som skjer når du har gjort dette over lengre tid er at på et tidspunkt fremtrer forståelsen klart og tydelig. Du vil oppleve at løsningen og svaret du leter etter blir selvsagt og du/ dere vet med klarhet hva som skal gjøres. Diskusjonen stopper opp og alle forstår budskapet i det man har diskutert. Da inntrer det jeg liker å kalle ”egentlig inspirasjon.”

Denne tilstanden kan også kalles ”geni- tilstanden” hvor du og de involverte med klarhet forstår hva som må gjøres og hvordan, uten at noen må si det eksplisitt. Da har du/ dere omsatt dyp innsikt og forståelse til inspirasjon som vil vare.

I min bok "MER" kan du lese mer om dette tema og finne mange ressurser for å bli inspirert. Les mer her.