Lederutvikling 

Takk for at du klikket deg inn hit til Lederutvikling!

Ledelse og lederutvikling, ja hva er nå det? La oss begynne med et dikt av Andre Bjerke. Dette beskriver hva en leder har av utfordringer. 


Hvis du kan bli på post når man forlot deg og holde hodet klart når alt slår klikk, hvis du kan tro når alles tvil slår mot deg,
men også våkent lytte til kritikk,
  

Hvis du kan ventetidens byrder bære, og møte løgn – med sannhet som ditt svar og møte hat – du ikke selv vil nære, men tie med hvor klok og god du var.  

Hvis du kan ferdes fritt i drømmesfæren og tenke – uten tanken selv som mål, hvis du kan ta triumfen og miséren med samme ro og samme rygg av stål,  

Hvis du kan tåle at ditt ord forvrenges til usselt pjatt i demagogens munn, hvis du kan se ditt livsverk søndersprenges og atter bygge det på naken grunn.  

Hvis du kan våge alt på samme terning, – et enkelt kast på livets spillebord – tape alt – og gjenoppta din gjerning, men aldri nevne tapet med et ord,  

Hvis du kan ta din tørn og ikke gi opp, men sette inn hver fiber i din kropp og holde ut når alt forstummer i deg unntagen viljens røst: «Gi aldri opp».  

Hvis du kan si til massen hva du mener og selv blant konger åpent mene ditt, hvis du er alles hjelper, ingens tjener, hvis du mot venn og uvenn kan stå fritt,  

Hvis du kan fylle hvert minutt av tiden med seksti solsekunder, – da som lønn er jorden din med alt som finnes i den, og – enda mer – du er en leder, min venn.

(Fritt etter dikt av André Bjerke)


Men, diktet handler vel egentlig om livet, er du ikke enig?

I denne artikkelen om lederutvikling, som er ganske lang, er målet å gå igjennom ledelse på en skikkelig måte, og på en måte som du nok ikke har vært borti før. For her vil du få vite hva du må være god på for å lykkes skikkelig godt med ditt lederskap, og hvilke fallgruver du må unngå. 

Lederutvikling og personlig utvikling - to sider av samme sak?

Først skal jeg si litt om hva jeg mener ledelse er. Fordi; ofte forbindes ledelse med å være en formell sjef i en virksomhet. Og det er jo selvfølgelig litt rett - de som kan bruke tittelen leder eller sjef, har gjerne den fra jobben sin.

Men, hvis du spør en leder hva god ledelse og lederutvikling er, så vil du vanligvis få høre at vedkommende snakker om personlig egenskaper; snill, omtenksom, empati, strukturert, flink å sette seg mål osv. Og dette er egenskaper som egentlig gjelder oss alle. 

Som det står på førstesiden - ledelse er å oppnå resultater gjennom andre. Dette holder vi på med hele tiden. For eksempel: 

  • En mor eller far som oppdrar sine barn må kunne påvirke på en smart måte
  • En venn som ønsker hjelp med å bygge en garasje må være god på overtalelse
  • En trener på fotballen må få laget til å samarbeide
  • En frivillig i Røde Kors må få andre frivillige til å bidra
  • En hundeeier må være strukturert i sin atferd overfor hunden
  • En seilbåteier må få alle til å samarbeide for at båten skal drive fremover

Fellesnevneren er at det i stor grad handler om personlige egenskaper. Lederutvikling blir på denne måten i all hovedsak personlig utvikling. 

Etter å ha jobbet som leder i mange år har jeg gjort meg en bemerkelsesverdig erfaring; jo bedre menneske jeg har blitt, jo bedre leder har jeg blitt. Dette ser ut til å være en sirkel hvor det ene gir det andre i en kontinuerlig prosess. 

Godt lederskap må læres

Det blir ofte hevdet at en leders personlig egenskaper har stor betydning for resultatene. I en forskningsrapport fra 2004, "Ledelse - spiller det noen rolle," konkluderer organisasjonspsykolog Øyvind Martinsen med at lederens personlighetstrekk, intelligens og atferd kan ha stor betydning for virksomhetens effektivitet og lønnsomhet. Forskningen er noe usikker på betydningen av glorieeffekten, at lederen er godt likt, men alt tyder på at den lederen som er opptatt av å skape og kommunisere visjoner og skape gode relasjoner mellom medarbeidere, får de beste resultatene.

På dette grunnlaget kan vi påstå at det er viktig å bryte ned skillet mellom deg som person og som leder. 

Men, det selvfølgelig mer. Vi vet at lederskap er mer enn personlige egenskaper. Godt lederskap må læres. Det er her lederutvikling kommer inn. 

I en svært spennende rapport fra 2012, "Kartlegging av Lederutvikling i staten", oppsummeres det med blant annet at tilføring av kunnskaper om ledelse er en av de viktigste faktorene å satse på. 

Vi vet det er seks egenskaper som er helt avgjørende hos en leder som når langt. Disse er:

1. Mening

En god leder finner mening, motivasjon og inspirasjon i sin rolle og arbeidsoppgaver. Lederen har en klar mening om hva fremtiden vil bringe, hva man er villig til å gjøre for å komme dit og hva man ønsker seg i bytte for sin innsats. Lederen vet at rollen er utsatt og krevende, samtidig som han/hun er fokusert på hva som gir trygghet til å stå i krevende oppgaver. Mening er fundamentet i alle gode resultater. Den leder som følger en klar mening med sitt arbeid følges lett av andre.

2. Tilstedeværelse

Den gode leder er til stede og er opptatt av detaljene rundt seg. Han/hun går inn i sitt arbeid og rolle med all sin energi. Lederen styrer gjennom mål som ansatte kjenner seg igjen i og som er en naturlig del av lederens verdier og visjon. Lederen skaper trygghet gjennom sin atferd og utfordrer på en spennende måte som skaper stimuli for utvikling. Lederen er kreativ og får fram kreative ressurser hos de ansatte.  

3. Identifisering

Den gode lederen vet hvorfor han/hun har sin jobb og kan raskt forklare dette for hvem som helst. Lederen lever ”sin sannhet”, dvs ser på jobben som en naturlig del av sin personlige vekst. Lederen vet forskjellen på hva som gir oss mennesker gode selvtillit og hva som gir oss god selvfølelse. Lederen vet at det kan være forskjell på hva vi mennesker gjør og hva vi ønsker oss. Ord og holdninger betyr ikke så mye som atferd, så fokus ligger på å få mennesker til å gjøre, ikke å si.

4. Produktivitet

Lederen vet at effektivt arbeid, med god kvalitet og utført på en komfortabel måte for virksomheten og kunden, er roten til all suksess. Den gode leder vet hvem som betyr mest for de oppgaver han/ hun gjør og hva god kvalitet innebærer. Lederen vet hvordan man planlegger sitt eget og virksomhetens oppgaver, samtidig som han/ hun vet hvordan man jobber for å skape utvikling og vekst. Lederen vet at kultur på arbeidsplassen betyr svært mye og kjenner hvordan dette kan utnyttes til alles fordel.

5. Overtalelsesevne

En god leder utfordrer omgivelsene og involverer ansatte slik at de ønsker å la seg lede. Lederen tør litt mer enn andre og er svært god på å beskrive nåsituasjonen og hvordan han/hun ønsker at ting skal være i fremtiden. Lederen er en hedersmann/ kvinne som er til å stole på og bryr seg om andres ve og vel. Lederen forstår verdien av god kommunikasjon og gjør dette på en måte som når frem til alle.

6. Fysiologi

En god leder vet at grunnlaget for alle gode prestasjoner er god helse. Han/ hun dyrker aktiviteter som sikrer en balansert fysiologi, inntak av bra mat og tilstrekkelig hvile.


Dette er kjennetegn på en god leder, og som du ser er det på mange måter et langt lerret å bleke. Men, forvil ikke, vi skal gå igjennom alt på disse sidene slik at du får muligheten til å sette turboen inn i ditt lederskap, din lederutvikling (og ditt liv). 

Nå har vi satt lederskap inn i et litt større perspektiv, og du har allerede fått innblikk i hva suksesskriteriene er. 

I det videre skal vi gå nøye igjennom de seks egenskapene for å nå langt i din lederutvikling som vi snakket om ovenfor. Før vi gjør det vil jeg fortelle deg litt om noen viktige oppdagelser jeg har gjort.

Da tror jeg du har blitt bedre kjent med det bildet jeg har av ledelse. 

Da går vi igang med å se på lederegenskaper og begynner med Mening...(husk passord)


Ønsker du å lese resten av artikkelen? Da trenger du et passord. For å få dette må du registrere din e-postadresse hos oss for å få koden tilsendt. Ved å registrere deg vil du motta nyhetsbrev cirka en gang pr måned. Dette kan du si opp når tid som helst. 

Ja takk, jeg vil lese mer. Send meg passord til artikler

Husk at felt merket med * stjerne må fylles ut.
 

Fyll inn ordet du ser nedenfor

  Tilbake til startsiden