Mindfulness

Mindfulness betyr å finne ro og balanse i seg selv. 

De siste par årene har dette blitt et populært tema. "Alle" snakker om dette og hvor bra det er. 

Jeg er ikke veldig glad i å gi slike ting navn - det er ikke lett å sette ting vi gjør inn i bokser. Hva betyr for eksempel "hjelpsom", "tålmodig" og "snill" egentlig?

Iallefall, min heng til å diskutere begreper skal jeg ikke plage deg med her. For ett år siden bestemte jeg meg for å finne ut av hva dette var for noe. Jeg hadde nemlig lest noen seriøse artikler som ga en klar indikasjon på at dette er interessant. 

I tidskriftet Journal of Consulting and Clinical Psykology, (har jeg nevnt at jeg har vært leder for en psykisk helsetjeneste? - nei?, det er iallefall forklaringen på et jeg leser slike tidskrift) er det publisert resultatene av et dansk forskningsprosjekt på kreftpasienter og depresjon. Man så på sammenhengen mellom kreftdiagnose, depresjon og mindfulness trening. Resultatet var utrolig; man halverte antall deprimerte pasienter (1400 pasienter deltok). Og det mest rare var; forskerne kunne ikke si hvorfor dette virket. For å si det sånn, dette fikk min oppmerksomhet! 

I min tid som rådgiver hos Pasientombudet i Oslo og som virksomhetsleder innen veldferdsfeltet observerte jeg i svært mange saker at det aller viktigste man kan gjøre for pasienter, er å sørge for tiltak som forebygger depressive tanker. Man får til bedre pasientforløp og behandling når pasientene er lettere til sinns (svært enkelt sagt).  

Ok, litt på siden, det siste avsnittet, men der er vi innom et tema jeg brenner for. 

Slike seriøse artikler fortjener oppmerksomhet. Så det jeg gjorde videre var å lese flere artikler. Så kom jeg over en bok om mindfulness til opphavsmannen til denne metoden - John Kabat- Zinn

Etter å ha lest denne ble jeg ærlig talt mer usikker, dette var pussig lesning. Det var litt sånn halleluja over det hele. Jeg har tidligere latt meg lure av smartinger som prøver å tilpasse østens mystikk til vestens "tøffe" utfordringer. Men, som jeg snart skal komme inn på, fant jeg ut at dette var noe helt annet. Mer om det lengre ned. Først skal jeg oppsummere det jeg har lært i boken til Kabat- Zinn: 

Bok om mindfulness

- Mindfulness betyr "oppmerksomt nærvær" og handler om å skape ro i sinnet.

- Metoden stammer fra Buddihsmen. 

- Metoden ble utviklet på 70- tallet som en måte å håndtere påkjenninger, sykdom og stress. Han tok utgangspunkt i det faktum at "alle" vil ha en bit av oss i dagens samfunn, noe vi mennesker takler i større eller mindre grad. 

- Opphavsmannen, John Kabat- Zinn, er lege og utarbeidet dette som et tress- mestringskurs og hadde helsevesenet og pasienter som hovedmålgruppe. 

- Brukes i dag i svært mange sektorer innen privat og offentlig virksomhet.

- Metoden brukes til å redusere angst, tvangslidelser, stress, kognitiv atferdsterapi og depresjon. Videre skal den gi energi, øke kreativitet og stimulere til økt livsglede.

- Metoden gå ut på å bruke øvelser 15-20 minutter pr dag. Øvelsene kan være meditasjon, yoga, stillhet og andre psykologiske teknikker.  Etter 4-5 uker skal du merke endring. 

- Det handler ikke om hva du gjør, men med hvilken bevissthet.

- Opplæring i metoden bør gjøres av utdannende personer innen mindfulness. 

Så, veien videre...

Ok, så hadde jeg lest (nok) en bok som tilsynelatende skulle dra profitt av vestens livsstil hvor stress og depressive tanker gjør seg sterkt gjeldende. Det er helt klart en stadig større mengde reisende, glisende mindfulness coacher rundt i Norge som har satt seg som mål å senke stress og øke effektivitet i befolkningen. Jeg er nok i overkant skeptisk til slike - spesielt de under 25...

Etter å ha lest enda mer forskning på denne metoden innså jeg at dette krever seriøsitet. Det virker! Undersøkelsene viser at mennesker som bruker metoden blir bedre, oppnår mer ro og klarer å være mer fokusert.

Det norske forsvaret, Google og NASA bruker dette i sine ansattprogram. 

Metoden krever lite hjelpemidler, er ukomplisert og er gratis. 

Halleluja! Ingen vei utenom altså, så her var det bare å sette igang. 

Jeg leste meg opp på hvilke øvelser jeg kunne bruke. Disse var:

  • Ta små pauser
  • Vær til stede
  • Tenk positivt
  • God pusteteknikk
  • Tenk på en ting/ gjenstand du liker og kjenner godt
  • Gjør en hverdagsaktivitet veldig godt
  • Se og bruk dine sterke sider
  • Tenk på valgmulighetene dine
  • Være ute i naturen

Videre brukte jeg min iPhone og appen "Headspace" hvor du får klare instruksjoner og øvelser. 

Og ja, dette virker. Jeg opplevde at jeg hadde det veldig fint når jeg brukte disse teknikkene. Jeg liker spesielt at vi får et fokus mot det indre som en del av en selvutviklingsprosess. Så alt for mange av oss sliter med å finne fokuspunkt som forteller oss hva vi bør gjøre og hvordan. 

Så kommer det store spørsmålet: Kan jeg anbefale denne teknikken (og kommer jeg til å benytte meg av denne metoden selv)? Både ja og nei. 

Ja, den vil bli brukt fordi jeg tolker metoden og prinsippene på den måten at mindfulness handler om å kunne slappe av. Å slappe av er viktig, det vil si å koble helt ut uten forstyrrelser. Det lader batteriene våre når vi trenger det. Det er også en viktig del av å stimulere vår kreative ressurser, noe jeg har skrevet mye om her. 

Nei, den vil ikke bli brukt som metode fordi jeg tror mer på kunnskaper, tro, psykologi og systematikk som base for hva vi fyller våre liv med. Det er så mye mer som kan gjøres som gir dramatisk bedre effekt. Dette har jeg skrevet mye om i denne artikkelen. 

Så skulle jeg lansere noe som kan konkurrere med mindfulness så er det følgende: 

Et voksent menneske defineres ut fra i hvor stor grad det tar det hele og fulle ansvar for sitt liv og hva det fylles med.

Klarer du det, trenger du ikke metoder som mindfulness. Les mer her.