Studieteknikk

Å lære seg god studieteknikk er en av de absolutt viktigste tiltakene du kan gjøre i din lederutvikling. 

Kunnskaper utdateres hele tiden. Forskning viser at teoretiske kunnskaper utdateres hvert 3 år. Det vil si at teori du lærte for 3 år siden er gått ut på dato. På denne bakgrunnen er det svært viktig å oppdatere seg. 

Jeg anbefaler at du leser bøker så mye som du kan, minimum 30 min pr dag. 

Vi vet at mennesker gjennomsnittlig leser mindre enn en bok pr år. Dette innebærer at dersom du leser 30-60 minutter pr dag vil du innen tre år være blant topp 2% i verden sett i forhold til kunnskapsøkning. 

Å lese en bok effektivt

Bøker kan leses dramatisk mer effektivt enn du tror. 

Tradisjonell lesemetodikk, å lese en bok fra perm til perm, gir utrolig dårlig læring. Dette skulle jeg ønsket at jeg visste når jeg studerte juss. Jeg vet jeg kunne halvert studietiden hvis studieteknikken var bedre. 

Jeg skal nå forklare en metode som øker innlæringen med 95 % og som gjør at du kun trenger å bruke 6,5 time på en 250 siders fagbok. 

Metoden er:

  1. Skaff deg et overblikk over boken. Hva handler den om, hvem er forfatteren, hvordan er innholdsfortegnelsen, hva sier strukturen deg. Er dette en bok du skal lese? Bruk 5-10 min på dette.
  2. Skumles boken. Du skal fortsatt vurdere om dette er en bok for deg. Bruk 10 sekunder pr side.
  3. Skriv ned hva du kan om temaet. 3 minutter pr kapittel
  4. Lag spørsmål som du ønsker svar på. Hva ser du er nytt, hva er hovedpoenget, hva kan du bruke kunnskapene til. På denne måten leser du med en oppgave for øyet. 3 min pr kapittel. 
  5. Så skal du lese boken for å finne nøkkelopplysninger og ideer. 20 sekunder pr side. 
  6. Neste trinn er å bruke tid på ettertanke. Du skal nå se etter sammenhenger i stoffet. Dette vil øke forståelsen for det du har lest. Bruk 10 min pr kapittel.
  7. Lag notater og tankekart. Bruk 10 minutter pr kapittel.
  8. Repetisjon. Se over notatene dine dagen etter, uka etter og måneden etter. Bruk 10 min pr repetisjon.

Med denne metodikken har du lest og repetert stoffet 10 ganger i løpet av en måned. Du har brukt ca 6,5 timer på arbeidet og dramatisk økt din innlæring.