Velkommen til "Vi er alle ledere!"

Du skal ikke klistre fine øyeblikk opp på veggene i tankene

og forgylle dem med lengselen sin. 

Du skal kjøre spettet hardt innunder arrete hverdager og

vippe dem opp.

En etter en. 

Det er derfor livet har deg på mannskapslista. 

(Kolbein Falkeid)

Om nettstedet

Dette nettstedet er laget for skape et møtested for alle med interesse for lederutvikling og personlig utvikling.

Lederutvikling og personlig utvikling må ikke tas lett på, det er kompliserte emner. De fleste mennesker har oppnådd mye, tenkt over hva de vil og jobber fokusert for fremtiden. Denne siden er ment å skulle gi mer kunnskaper som kan bringe deg videre til neste nivå, uansett hvor du står. Innholdet på disse sidene er ment å skulle gjøre deg i stand til å forstå kompleksiteten og gi deg inspirasjon til å jobbe videre med deg selv.

Produktene som selges her på Vi er alle ledere! gir deg mer svar på hvordan du skal gå frem og å gjøre det lettere for deg å vite nøyaktig hva du bør gjøre.  

Bakgrunn

For mange år siden da jeg begynte min karriere som jurist hadde jeg en svært spesiell opplevelse. Etter å ha jobbet et års tid oppdaget jeg at jobben kjedet meg. Det manglet utfordringer og jeg begynte å tenke på om dette var alt arbeidslivet var. Etter ei stund tok jeg dette opp med en god kollega som sa noe som forandret mitt liv.

Vedkommende sa at alt arbeid blir rutinepreget etter hvert. Men, sa han, det viktige er å spørre seg selv hele tiden

hva du kan gjøre bedre denne uken sammenlignet med forrige uke.

Den viktigste oppgaven i livet er å finne egenskaper ved deg selv som du er god på, og utnytte dem maksimalt i voksen alder til å skape bidrag til andre. På denne måten blir fokuset i ditt arbeid hvordan du løfter blikket fremover og kontinuerlig utvikler deg, og ikke på de små detaljene i hverdagen. Dette ga meg en helt ny måte å se arbeidslivet (og livet) på. 

Jeg har mange ganger tenkt på denne episoden med stor takknemmelighet. 

Jeg synes det var fint sagt, men gjorde faktisk ikke så mye inntrykk på meg der og da. Det skulle det gjøre senere.

Mange år senere, da jeg nærmet meg 40, var livet gått videre. Jeg hadde lyktes ganske bra i arbeidslivet, barna mine var blitt større og tingene hadde normalisert seg, hvis vi kan si det sånn. Da fikk jeg på en måte mer tid til å filosofere igjen, og igjen dukket følelsen opp som jeg hadde i midten av tjueårene; hva er meningen egentlig? På denne tiden deltok jeg på et lederutviklingsprogram på Solstrand utenfor Bergen. På en av mange samlinger var det en person som sa noe som endret mitt liv. Dette lederutviklingsprogrammet tok utgangspunkt i oss som personer og utviklet oss som mennesker i rollen som ledere. Av mange viktige tema gikk mening og verdier igjen som noen av de viktigste. Under en diskusjon vi hadde om disse temaene var den en som sa

”da jeg fylte 40 oppdaget jeg at livet er et stykke arbeid”

Den kvelden ble jeg sittende å tenke over dette utsagnet. Banalt som det var, gjorde det desto større inntrykk på meg. Fordi, jeg kom også til å tenke på det min kollega sa til meg for mange år siden. Dette, sett opp mot mine erfaringer opp gjennom årene, gjorde at jeg ”så lyset”. Jeg forsto da at alt du vil ha ut av livet kommer av hvordan du tenker og hvordan tankene får deg til å gjøre noe. Og, du får ut av livet det du putter inn i det. Verken mer eller mindre. Naturen er nøytral, den bryr seg ikke. Du er din egen lykkes smed. Eller din ulykkes smed, som en annen bekjent sa en gang.

Livet mitt har aldri vært det samme etter dette. Etter denne kvelden utenfor Bergen i 2009 har jeg hatt fullt fokus på å bli en bedre utgave av meg selv. I tillegg til å stadig bli bedre i min jobb og mine ferdigheter, har jeg studert personlig utvikling, mental trening, atferdslære, psykologi med mer. Alt som kan gi meg mulighet til å få maksimalt ut av livet. Det har vært og er en fantastisk reise. 

Filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr.) introduserte en læresetning som jeg mener er den viktigste som noen gang er oppstilt. Aristoteles var svært opptatt av naturvitenskap og bygde sin filosofi i stor grad rundt denne. I delvis motsetning til sine læremestre var han opptatt av fornuften som metode for å oppnå kunnskap om verden vi lever i. I denne forbindelsen utviklet han læren om kausalitet. Dette kan vi i dag beskrive som læren om årsak og effekt. Denne læren slår fast at bak alle resultater ligger det en årsak. Aristoteles sa at naturen er nøytral. Det du legger i den, kan du få ut av den. Det betyr at årsaker gir resultater, både i positiv og negativ forstand. Utfordringen ligger i å finne ut hva som er årsaken til de resultater du ønsker deg. Denne læren har dannet grunnlaget for svært mange andre læresetninger. I bibelen kan vi lese om prinsippet om såing og høsting. Newton praktiserte prinsippet om aksjon og reaksjon. Emerson lanserte loven om kompensasjon. Alle disse bygger på at det finnes ingen begrensning, bare man kjenner de rette årsaker.

Dette er en fantastisk erkjennelse.

For deg betyr det at du alltid kan ta utgangspunkt i at hvis du ønsker deg mer av noe, må du finne ut hva andre har gjort som allerede har det du ønsker deg, og så må du gjøre det samme som dem. Du må sørge for å gi verdi til omverden som tilsvarer det du ønsker deg. Ønsker du deg mer rikdom, må du gi mer rikdom til andre. Ønsker du deg mer mening, må du gi mer mening til andre. Ønsker du deg mer kjærlighet, må du gi mer kjærlighet til andre. Som du nå skjønner så starter alt med dine tanker. I forhold til Aristoteles’ læresetning blir tanker årsaker og resultater blir effekter. En interessant side ved dette, som jeg har erfart, er at du som regel kan forvente mer tilbake enn det ditt bidrag utgjør. 

Etter dette kan vi slå fast at tanker er ren energi.

I moderne tid er det forsket mye på hva som kjennetegner suksessrike mennesker. Altså mennesker som har utvist evnen til å skaffe seg mer av det de ønsker seg. Resultatet av denne forskningen viser et komplekst bilde. Det er avansert å forklare fordi vi mennesker er så forskjellige, og vi lar oss ikke lede av enkle løsninger. Temaet er stort, og til syvende og sist handler det om å påvirke deg til å tenke på en måte som virker for deg. For det er dette forskningen viser; de som oppnår mer av det de ønsker seg i livet, har en spesiell måte å tenke på. Mitt mål med "Vi er alle ledere!" er å gi deg kunnskaper om dette slik at du kan finne tankemønster som gir deg den atferd som trengs for at du skal få det du ønsker deg. 

Dette er essensen i mental trening.

Lederutvikling og personlig utvikling - to sider av samme sak

Ledelse defineres ofte som "å oppnå resultater gjennom andre." Denne definisjonen gir oss et interessant perspektiv på ledelse. Fordi; når gjør vi egentlig ikke det? Jeg mener, når gjør vi ting hvor vi ikke er avhengig av andre for å få til det vi ønsker. Jeg tror du er enig - det aller meste vi oppnår skjer gjennom samarbeid med andre - ledelse driver vi med i alt vi gjør.

På bakgrunn av dette vil disse sidene ikke bare rette seg mot ledere, men alle mennesker som er interessert i å oppnå sine mål. 

Om meg

Jeg, eier av "Vi er alle ledere!," heter Pål Arne Edvinsen og bor i Nittedal. Jeg er utdannet jurist og har lederutdanning fra Norges Handelshøyskole/AFF (Solstrandprogrammet AYL). Jeg har jobbet som jurist og leder i mange år, og har lenge interessert meg for ledelse. Min erfaring er at det er lite forskjell på lederutviking og personlig utvikling. For å utvikle deg som leder og person må du "utdanne" deg både som leder og person. 

Synes du stoffet på disse sidene er krevende å få skikkelig grep på? Det forstår jeg, dette er på mange måter ganske innviklet og krever at man jobber hardt for å se mening og sammenhenger. Min erfaring at det er ikke mulig å gjøre dette enklere. Alt må læres, og det krever modning hos den enkelte. 

Jeg har lest flere titalls bøker og hundrevis av artikler om lederutvikling. Jeg har også jobbet som leder i mange år. Min konklusjon er at det beste lederskap kommer som følge av et fundament basert på fire faktorer: teori, psykologi, tro og struktur. Med utgangspunkt i disse faktorene er Vi er alle ledere! skapt. 

Her finner du en video hvor jeg snakker mer om dette. I denne videoen vil du lære mer om:

  • de fire lederfaktorer og hvordan de virker på akkurat deg
  • din kritiske sans og hvordan den får deg til å gjøre ting du vet du ikke bør gjøre
  • hvordan du kan kontrollere din kritiske sans
  • Hvordan ren energi utløses i det øyeblikket du får dine "ledere" og din kritiske sans til å samarbeide

denne siden finner du en bok om effektiv ledelse og lederutvikling som jeg har skrevet. 

denne siden finner du en blogg som jeg drifter. 

Her finner du saker jeg har vært i media med. 

Jeg kan kontaktes via skjemaet nedenfor eller på telefonnummeret nederst på siden. 


Husk at felt merket med * stjerne må fylles ut.

Fyll inn ordet du ser nedenfor

  


Internett handler om spredning av kunnskaper. Håper du kan bidra med dette hvis du liker sidene og/eller finner noen tema du liker godt. Det setter jeg i så fall umåtelig pris på.