lederutvikling

Velkommen til Vi er alle ledere! 

Lederutvikling: Kunne du tenkt deg å utvikle deg som leder? Kunne du tenkt deg å få kunnskaper, ideer og verktøy til å få mer ut av ditt lederskap? Da er du kommet til rett sted, denne siden handler om lederutvikling. 

Denne siden er laget for å dele med deg alt jeg vet om ledelse og som har gjort at jeg har lykkes som leder gjennom mange år. Mitt mål er å hjelpe deg med å skaffe deg kunnskaper, verktøy, tro og forståelse som kreves for å bli en moderne leder.

Ledelse er komplisert og må uten tvil ses på som et eget fag. 

Visste du at så mye som 80% av ledere har blitt ledere fordi de har gjort det bra som fagpersoner? Sånn er det, noe som gjør at det er mange der ute som er gode på fag, men fersk som ledere. Dette kan du lese mer om her. 

Det første du må gjøre

Det første du må gjøre er å se denne videoen som på mange måter danner basis for lederutvikling. 

Denne videoen handler om den menneskelige natur. Og du, alt starter her, fordi som leder skal du lede andre mennesker, og da må du kunne en del om den menneskelige natur. 

I videoen vil du lære mer om:

  • de fire lederfaktorer og hvordan de virker på akkurat deg
  • din kritiske sans og hvordan den får deg til å gjøre ting du vet du ikke bør gjøre
  • hvordan du kan kontrollere din kritiske sans
  • hvordan ren energi utløses i det øyeblikket du får dine "ledere" og din kritiske sans til å samarbeide

Så hva kjennetegner en god leder?

En god leder har følgende egenskaper:

Mening: En god leder finner mening, motivasjon og inspirasjon i sin rolle og arbeidsoppgaver. Lederen har en klar mening om hva fremtiden vil bringe, hva man er villig til å gjøre for å komme dit og hva man ønsker seg i bytte for sin innsats. Lederen vet at rollen er utsatt og krevende, samtidig som han/hun er fokusert på hva som gir trygghet til å stå i krevende oppgaver. Mening er fundamentet i alle gode resultater. Den leder som følger en klar mening med sitt arbeid følges lett av andre.

Tilstedeværelse: Den gode leder er til stede og er opptatt av detaljene rundt seg. Han/hun går inn i sitt arbeid og rolle med all sin energi. Lederen styrer gjennom mål som ansatte kjenner seg igjen i og som er en naturlig del av lederens verdier og visjon. Lederen skaper trygghet gjennom sin atferd og utfordrer på en spennende måte som skaper stimuli for utvikling. Lederen er kreativ og får fram kreative ressurser hos de ansatte.  

Identifisering: Den gode lederen vet hvorfor han/hun har sin jobb og kan raskt forklare dette for hvem som helst. Lederen lever ”sin sannhet”, dvs ser på jobben som en naturlig del av sin personlige vekst. Lederen vet forskjellen på hva som gir oss mennesker gode selvtillit og hva som gir oss god selvfølelse. Lederen vet at det kan være forskjell på hva vi mennesker gjør og hva vi ønsker oss. Ord og holdninger betyr ikke så mye som atferd, så fokus ligger på å få mennesker til å gjøre, ikke å si.

Produktivitet: Lederen vet at effektivt arbeid, med god kvalitet og utført på en komfortabel måte for virksomheten og kunden, er roten til all suksess. Den gode leder vet hvem som betyr mest for de oppgaver han/ hun gjør og hva god kvalitet innebærer. Lederen vet hvordan man planlegger sitt eget og virksomhetens oppgaver, samtidig som han/ hun vet hvordan man jobber for å skape utvikling og vekst. Lederen vet at kultur på arbeidsplassen betyr svært mye og kjenner hvordan dette kan utnyttes til alles fordel.

Overtalelsesevne: En god leder utfordrer omgivelsene og involverer ansatte slik at de ønsker å la seg lede. Lederen tør litt mer enn andre og er svært god på å beskrive nåsituasjonen og hvordan han/hun ønsker at ting skal være i fremtiden. Lederen er en hedersmann/ kvinne som er til å stole på og bryr seg om andres ve og vel. Lederen forstår verdien av god kommunikasjon og gjør dette på en måte som når frem til alle.

Fysiologi: En god leder vet at grunnlaget for alle gode prestasjoner er god helse. Han/ hun dyrker aktiviteter som sikrer en balansert fysiologi, inntak av bra mat og tilstrekkelig hvile.

Dette er hva som må være ditt mål med din lederutvikling. 

Hemmeligheten til god lederutvikling

Det er fire faktorer som er helt avgjørende for å være en god leder. Det er

  • kunnskaper
  • psykologi
  • tro
  • struktur

Dette er illustreres i fuguren til venstre og utgjør det jeg kaller lederrektangelet. Ved å utvikle deg innen disse fire områdene vil du lett kunne heve deg til en svært habil leder, selv etter kort tid. 

Dette modellen danner basis for alt som tas opp på Vi er alle ledere!Artikkelen "Lederutvikling" er hovedartikkelen her på Vi er alle ledere!. Les den her. 

Gratis e-læring i ledelse i tre deler. Gir deg en smakebit på hva e-læring er. Få den her. 

Lederutvikling e-læringskurs. Omfattende kurs i ledelse. Les mer her.