Faste vaner er effektive viser hjerneforskning

Faste vaner er effektive viser hjerneforskning: Til tider vil det være sånn at du ikke gjør det du vet du må gjøre, eller utsetter ting så lenge du kan. Det kan være at du har en jobb du burde gjort, en person du skulle ringt eller en regning som burde vært betalt. Dette kan typisk handle om at du ikke vil, ikke gidder eller velger å gjøre noe annet. Og dette skjer selv om du faktisk vet at det er feil.

Dette er vanlig atferd blant mennesker.

Det vi skal se på nå er at det kan være en god forklaring på dette, og at du faktisk kan utnytte denne atferden til noe positivt. Dessuten skal vi se på hvordan du på en enkel måte kan bryte ut av denne atferden når du vil.

Hva latskap og utsettelser egentlig er

Latskap er i utgangspunktet et utslag av en naturlig egenskap. Vi mennesker er skapt slik at vi hele tiden forsøker å få mest mulig igjen for minst mulig innsats. Vi er konstruert slik at vi alltid økonomiserer. Fra naturens side er dette nøytralt, slik at det kan være både positivt og negativt. Den positive siden er at slik økonomisering skaper fremgang og forenkling. Gjennom dette prinsippet finner vi nye måter som gir vekst. Den negative siden er at det kan ta bort potensial som bor i oss og underminere våre muligheter i fremtiden. Derfor må du vite hva du gjør.

Latskap og utsettelser kan forklares på et dypere plan. Vår personlighet kan sies å være bygd opp av fem «lag». Disse lagene utgjør til sammen hva som driver oss på et grunnleggende plan.

Verdier sier noe om hva som driver deg og hva du finner mening i. Det er sider ved deg du ikke stiller spørsmål ved, de «er» deg. På bakgrunn av dine verdier utvikler du din tro. Hva du tror og ikke tror du kan klare for eksempel. På bakgrunn av verdier og tro skaper du forventninger til deg selv. Hvis det er en viktig verdi for deg å være god i jobben din, så vil du tro at du klarer å være det. Da vil du skape en forventning til deg selv at du produserer gode resultater. Når det er god sammenheng mellom disse første lagene, vil du utvikle en holdning som sier at det er viktig å gjøre en god jobb. Dette vil være helt naturlig for deg for dette er et mønster i din personlighet du finner stor mening og verdi i. Basert på dette vil du utvikle en atferd som står i forhold til de indre lag i sirkelen.     

Når du velger å ikke gjøre ting du vet du må, er det fordi det er noe galt med lagene, eller noe mellom dem. Altså, det du vet du må gjøre, stemmer ikke overens med de ulike sidene ved din personlighet. Det kan være at det du skal gjøre bryter med dine verdier, eller ikke stemmer med dine holdninger. Det skapes således en konflikt mellom lagene.

Problemet oppstår når du da må velge mellom å gjøre noe, som da vil forsterke konflikten mellom din personlighet og det du vet som må til, eller så må du la være å gjøre noe. I begge tilfeller vil du oppleve at du blir lei deg, sint, irritert og skamfull. Dette vil du normalt ikke være med på, og da kommer utsettelsene. Når du til slutt blir tvunget til å gjøre noe, blir du stilt overfor spørsmålet om du skal øke dine standarder på sirklene. Altså bedre verdier, bedre holdninger og forventninger til deg selv. Dette er veldig krevende, og vanligvis vil du utsette å gjøre noe i mangel av noe bedre alternativ.

Faste vaner er effektive viser hjerneforskning - Hva påvirker dine valg

Faste vaner er effektive viser hjerneforskning: Det er nå vanene dine kommer inn. Det som først og fremst påvirker dine valg er hva du ser for deg som kan skje. Når du ser for deg ulike scenarioer, altså hva som er mulig å gjøre, vil det ha stor betydning hvilken verdi det du gjør/ikke gjør har for deg. Du vil nøye vurdere resultatet opp mot prisen (innsatsen) du må betale. Prisen kan være arbeid, stress og tid. Du vil også være opptatt av i hvor stor grad du har kontroll over det du skal gjøre. Jo større kontroll, jo større trygghet vil du oppleve. Du vil også se på hva som er sosial akseptabelt i ditt miljø. Hvis det knytter seg stor skam til ikke å gjøre det du står overfor, er det større sjanse for at du gjør det enn motsatt. Så mye handler om konsekvenser.

Jeg har erfart at når det kommer til konsekvenser så er det de personlige konsekvensene som påvirker best. Når det er ting hos deg som står på spill, spesielt ting som har stor verdi for deg, og som er veldig synlig for andre, skal det mye til for at du utsetter ting.

Et interessant perspektiv på dette er at alle gode løsninger kommer av et problem. Altså, man må ha et problem for å finne en god løsning. På denne måten kan problemer og oppgaver du står overfor være verdifull da det er mye å lære av problemet. Og kanskje kommer du på gode løsninger som er verdt mye for deg og andre. 

Hva kan du gjøre

Varige endringer handler om å gjøre kvalitetsendringer som imponerer deg selv. Du må krysse terskler på en smart måte hvor du lukker døren for noe, og åpner en ny. Som jeg har snakket om flere steder på denne siden, så vil det som gir deg mening på et dypt plan føre til at du gjør noe annerledes. Denne meningen får du gjennom å utvikle deg selv gjennom dine fire ledere som vi har snakket om ande steder på Vi er alle ledere!. 

Det er min erfaring at varig endring kommer av å skape klarhet i hva lagene i figuren ovenfor betyr for deg. Klarhet i hva de betyr for deg, dine verdier, din tro og så videre. Klarhet og forståelse gir mening i din atferd. Ved å tenke over dette finner du kanskje ut at det er ting du ikke skal gjøre i det hele tatt. Kanskje oppdager du at det du gjør, kan gjøres litt annerledes for at det skal få mer mening. Det vi vet er at lagene påvirker hverandre. For eksempel vil din atferd under press tydelig vise deg dine innerste verdier og tro. 

Hjerneforskning har vist oss at det fins en liten del av hjernen som kalles reticular cortex. Denne delen fungerer som en gammeldags telefonsentral hvor telefonsignaler ble satt videre til rett mottaker ved at man plugget kabel inn i rett signalvei. Dette betyr at dersom du retter din oppmerksomhet mot noe, vil reticular cortex  føre til at sansene dine også retter fokuset på det du er opptatt av. De vil da hjelpe deg med å få til det du ønsker deg. Bare tenk på når du bestemmer deg for å kjøpe noe. Det som da skjer er at du legger mye mer merke til slike ting rundt deg. Forestill deg at du har lyst på en rød sportsbil. Når du har fokus på dette vil du begynne å se mange flere røde sportsbiler rundt deg, og du vil automatisk se etter hva du mener er viktig for deg i valget av rød sportsbil. Ved å utnytte denne egenskapen kan du utvikle klarhet knyttet til det du ønsker deg.

Gjennom å trene på å ha et langsiktig fokus med det du gjør, vil du også forebygge utsettelser. Gjennom langsiktig fokus vil du tenke mer på hva du vil, hva du står for og hva du tror på. Du vil bli mer opptatt av å gjøre ting planmessig, og følge en struktur. Alt dette er egenskaper som vil forebygge utsettelser.

Du har opplevd  tilfeller hvor du har utsatt noe så lenge at det har kostet deg dyrt, Tenk på slike erfaringer og se hva du kan lære om deg selv og din personlighet (lagene). Hva gjorde du da du endelig bestemte deg for å få det gjort? Hva tenkte du, hvordan oppførte du deg kroppslig sett og hva sa du til deg selv.  Ved å bevisstgjøre deg dette kan du lete etter overføringsverdier. Du kan fremkalle ny atferd gjennom å fremkalle slike positive følelsesbilder i deg selv.

En fin ting du nå kan gjøre er å skrive ned fem ting du må gjøre som du har utsatt. Det kan være å ta en telefon, gå ned i vekt eller gjøre noe ferdig som du har begynt. Når du har gjort dette skal du skrive svaret på tre spørsmål til hver av disse. Spørsmålene er

  • Hva er ubehaget du har unngått?
  • Hva er gleden du har oppnådd ved å utsette?
  • Hvordan vil du ha det når du har gjort det du må?

Basert på svarene dine kan du lage en liste over ting du må gjøre. Vanligvis tar de fleste oppgaver lite tid, kanskje mye mindre tid enn du trodde. Lag en avtale med deg selv, i kalenderen, for når ting skal gjøres. Gi blaffen i frykt og konsekvenser, som de sier i Nike reklamen ”just do it”. I det sekundet du bestemmer deg for å gjøre det slik vil du slippe endorfiner løs i kroppen og du vil føle deg fantastisk god.

Les mer her om hvorfor vaner kan være viktigere enn mål.