Overtalelsesevne

Overtalelsesevne er det samme som evne til å overbevise når beslutninger skal tas. Og igjen, dette gjelder ikke bare ledere, men oss alle i svært mange situasjoner. 

Hvor mange ganger har vi ikke hørt mennesker som er ekstremt flink til å prate, argumentere og holde taler. Det er lett å la seg blende av talegavene til disse. Men, lar vi oss overtale allikevel?

Dette har jeg forsket litt på. Jeg tror egentlig ikke at talegaver er det som overbeviser mest - altså at vi følger lettest dem som er flink til å prate for seg. 

Etter å ha lest veldig mye om dette temaet, samt at jeg har prøvd ut mye i min egen (arbeids)hverdag, har jeg kommet frem til følgende:

1. Det er seks egenskaper som preger den som har høy grad av overtalelsesevne. 

2. Det fins ni "naturlover"som preger den menneskelige beslutningsprosessen. Disse mestrer den som er god på overtalelse. 

Egenskaper

Overtalelsesevne handler om å forstå seg selv i samspill med andre. Vi vet at dersom du skal være en type som når inn til andre og får dem med deg i situasjoner hvor beslutninger skal tas, må du fokusere på følgende egenskaper ved deg selv:

  1. Tilstedeværelse. Evne å være til stede med hele sitt vesen, tro og energi. 
  2. Klarhet. Evne å beskrive med presishet hvor vi er og hvor vi skal, hvilke valg som er gode og hva vi kan få til sammen. 
  3. Beskrive nåsituasjon og sammenligne den med et målbilde. 
  4. Er til å stole på.
  5. Beundringsverdig (oppnådde resultater, rollemodell)
  6. Bry seg genuint om andre.

Som du ser så er dette egenskaper du kan lære og utvikle.

Så, på en skala fra 1-10, hvor står du på disse punktene? Hvis du finner grunnlag for å gjøre noe med dette, må du lage en plan og sette i gang. 


Ni naturlover

For å bli en betydningsfull forhandlingspartner må du kjenne, forstå og bruke følgende naturlover:

1. Lov om knapphet

Produkter og tjenester som det fins begrenset tilgang på vil øke sin verdi av denne grunn. 

2. Lov om gjensidighet

Hvis noen oppfatter at en tjeneste eller produkt har en viss verdi, vil vedkommende ha interesse å forhandle med noe som han oppfatter har omtrent samme verdi. 

3. Lov om assosiasjon

Hvis noen får anbefalt en tjeneste eller produkt av noen de respekterer, vil de lettere komme i kjøpsposisjon.

4. Lov om kontraster

Hvis to tjenester eller produkter holdes fraskilt vil de virke mer forskjellig enn de egentlig er, enn om de var samlet.

5. Lov om forventning

Hvis en tjeneste eller produkt blir erklært å ha en spesifikk forventet levetid, vil den blir akseptert å ha dette.  

6. Lov om sammenheng

Hvis en person erklærer en holdning til noe, vil han i svært stor grad kjempe for denne holdningen, selv om han på et senere tidspunkt innser at holdningen er feil. 

7. Lov om makt

Hvis en person oppfattes å ha større makt og innflytelse enn andre gjennom sin rolle eller andres meninger, vil han som regel leve etter denne oppfatningen. 

8. Lov om vennskap

Hvis en venn eller en du respekterer anbefaler deg å gjøre noe, vil du mest sannsynlig gjøre dette. 

9. Lov om overensstemmelse

Forslag som det vil være bred enighet om er fint å følge i din sosiale krets, vil du svært sannsynlig følge. 


Du kan lese mer om overtalelsesevne her.