Kreativitet
- roten til alt godt

Kreativitet betyr å lytte til din indre stemme og stole på din intuisjon.

Den største ressursen vi mennesker har er vår kreative evne. Evnen til å tenke nytt og gjøre ting bedre har vi alle, det viktige er å utnytte denne fullt ut. Det hele begynner med deg, se under beina dine. Hva fins det av muligheter. Så lenge det er udekte behov et sted, fins det muligheter. Din jobb blir å tenke nytt, finn ut hva du kan gjøre bedre enn andre og så på hva andre gode ledere gjør. Ofte utløses gode ideer av små hint man kommer over i hverdagen. Derfor blir det viktig for deg å planlegge hvordan du kan komme over mest mulig av slike hint. Gå på kurs, seminarer, les bøker, hør på lydbøker og sats på å utvikle deg selv. 

Her er noen tips til metoder du kan bruke for å utnytte din kreativitet bedre. 

- Brain storming

Et kjent kreativitetsverktøy som brukes når en gruppe mennesker skal være kreativ sammen. Ofte gjøres dette feil slik at det får lite effekt. Effektiv brainstorming gjøres i grupper på 5-7 personer hvor det er en leder som stimulerer deltakerne og en sekretær som skriver ned. Fokus skal være idegenerering, ikke drøfting av ideer, og bør pågå i maks 45 minutter. Når brainstorming er over kan man begynne å diskutere hva som er kommet frem. 

- Mind- storming

Dette er en meget effektiv måte å gjennomføre idegenerering for seg selv. Skriv ned en problemstilling på et ark som et spørsmål. Deretter skriver du ned minst 20 svar på spørsmålet. Det er svært viktig at du skriver ned minst 20 svar. De 5-10 første svarene er som regel enkle å få frem, men når du må skrive så mange som 20 så vil du måtte grave dypt i deg selv, mao være kreativ. Min erfaring er at de siste 5 ofte er de mest interessante.

- Stillhet

Et meget effektiv kreativitetsteknikk er å sette seg ned uforstyrret i 30-60 minutter og la tankene flyte fritt rundt en problemstilling du står overfor. Ikke ha tv, telefon, radio eller annet rundt deg som kan forstyrre. Formuler problemet så klart du kan i ditt hode og la tankene få jobbe fritt med dette. Etter 20-25 minutter vil du oppleve at du kommer i en tilstand av fred og harmoni og klare ideer og løsninger strømmer mot deg. 

- Visualisering

Visualisering er en av de mest brukte kreativitetsmetodene blant mennesker som presterer på høyt nivå. Derfor vet vi at dette virker. Metoden går på å skape et bilde i hodet ditt av en situasjon eller problemstilling du skal håndtere og koble det opp mot følelser som du har når du mestrer. Følgende metode kan brukes: 1. Finn deg et rolig sted hvor du kan sitte/ligge uforstyrret i 30-60 minutter. Lukk øynene, pust rolig og forestill deg problemstillingen så klart du kan. 2. Først forsøker du å se deg selv utenfra, altså som en tilskuer, når du står der. Hva gjør du, hva tenker du, hva ser du, hva hører du. 3. Så forstiller du deg at du går inn i deg selv og blir deg selv i situasjonen. Hvilke inntrykk gjør du deg nå? 4. Deretter forestiller du deg hvordan det vil være om du opplever fullstendig mestring, at du står i situasjonen og gjør akkurat det du skal og alt går bra. Hvilke sanseinntrykk har du nå – lyder, hva ser du, hva følger du. Gjør dette flere ganger mens du ligger der. Målet er å gjøre situasjonen så levende i ditt hode som mulig. Best effekt får du hvis du først visualiserer et godt minne hvor du opplevde mestring. Da kan du ta med deg inntrykk fra denne episoden og forsøke å overføre disse til den nye situasjonen du forbereder deg til.

- Dyp avslapning/ meditasjon

Dette er en kreativitetsteknikk som mange bruker meg godt resultat. Du kan for eksempel legge deg ned og fokusere på hver enkelt kroppsdel, en etter en, og sørge for at kroppen komme i en helt avslappet tilstand. Etter 10-20 minutter vil du oppleve at du blir svært uthvilt. En annen variant er å lukke øynene og telle ned fra 100 til 0.

- Ettertanke

Dette er en av mine kreativitetsfavoritter. Her skal du, etter å ha vært i en situasjon du finner krevende, sette deg ned med papir og blyant og stille deg selv to spørsmål; (1) hva gjorde jeg bra i situasjonen og (2) hva vil jeg gjøre annerledes neste gang. Skriv ned svarene dine og se på dem jevnlig.   

- Systematisk problemløsning

Når du står overfor en utfordring så kan det være en god ide og forberede seg godt. Dette kan du gjøre gjennom en fast systematisk plan hvor du vurderer alle sider av problemet. Vær åpen og naiv i forhold til hva en mulig løsning kan være og konsentrer deg om en problemstilling i gangen. Jeg anbefaler følgende plan:

1. Se på alle utfordringer som en oppgave

2. Bruk et positivt språk

3. Definer utfordringene skriftlig

4. List opp alle mulige årsaker til situasjonen/ problemet

5. Kartlegg alle mulige løsninger

6. Herfra skal du kun tenke og snakke om løsningene

7. Ta en beslutning og hold fast på den

8. Sett i gang og slå fast hvordan du skal gjøre dette og med hvilken standard

9. Sett en frist for når jobben skal være gjort

- Retenkning

Dette er en teknikk hvor du jevnlig setter deg ned og spør: Hvis jeg visste det jeg vet i dag, er det ting jeg ville startet med, eller ikke startet med, hvis jeg hadde fått sjansen til å gjøre det på nytt. Basert på svarene du da får kan du lage en plan over ting du må gjøre noe med. Min erfaring er at det ofte er slik at man har startet med ting mang angrer på. Da blir jobben å få avsluttet dette så fort som mulig.

denne siden finner du mange fine ressurser om kreativitet.