Hvordan skape et godt førsteinntrykk 

Førsteinntrykket - hva er problemet?

 Å skape et godt førsteinntrykk er vanskelig. Forskning viser at i 90 % av tilfellene gir ikke det første møtet et godt inntrykk. Altså i 9 av 10 tilfeller tar omverden feil av oss når vi møtes første gang. Det er dramatisk, og noe du må være veldig opptatt av. Fordi, vi vet at førsteinntrykket legger grunnlaget for lang tid fremover. Det tar tid å endre på dette, så det er viktig å lykkes.  

Forskning viser at de første syv sekundene betyr mest. Da legger vi hele grunnlaget for hva vi mener om andre. Min er faring er at dette er riktig, men samtidig vil egentlig hele den første samtalen bety mye – både hvordan den startet, pågår og avsluttes. Alt handler om hvilken følelse dere sitter igjen med etter det første møtet. Jeg vil gå så langt som å påstå at det er viktigere å ikke introdusere deg for noen enn å kaste bort noens tid med dårlig kommunikasjon.

Før vi går i gang og ser på hvordan du enkelt kan gå frem for å skape et godt førsteinntrykk skal vi snakke litt om hva som gjør deg interessant for andre.

Hva andre er på jakt etter hos deg

Det andre mennesker ser etter hos deg er VERDI. Altså på hvilken måte du kan tilføre dem noe. Bare tenk over det – dypest sett så er det slik vi ser på andre. Vi har alle ting vi er opptatt av, problemer vi må løse og ønsker vi vil ha oppfylt. Når vi kan finne noe i omgivelsene våre som bidrar til å komme videre med dette, fanger det vår oppmerksomhet. Dette er et utrolig viktig poeng. Det betyr at hvis vi finner en måte å skape verdi for andre, så får vi deres fulle oppmerksomhet. Og det er dette vi vil oppnå når vi møter mennesker, ikke sant. 

En annen viktig side ved deg som andre ser etter er EKTHET. Altså hvor autentisk er du som menneske. Hvem er du, hva står du for, hva er dine verdier, hvordan ser du på verden og hvordan lever du ditt liv. Dette kommer frem gjennom dine mønstre- hvordan du gjør ting. Det er disse mønstrene som gjør deg spesiell og viser hvem du egentlig er. På dette punktet mener jeg tanker er oppskrytt. Fordi, tanker betyr ingenting om det ikke fører til handling/ mønstre. 

Disse mønstrene du følger definerer hvem du er og hvordan omverden ser på deg- den ekte deg. Vi kan dele disse opp i syv grupper.

Syv personlighetstyper

1.       Den kreative

Dette er personer som er full av ideer, løsninger, leter etter mange svar, sammenligner, liker kaos

2.       Den visjonære

Dette er personer som ser stort på ting, setter ting i perspektiv og ser langt fram i tid

3.       Den arbeidsomme

Dette er personer som får ting gjort, er opptatt av arbeidslister, finner stor verdi i arbeidslister og planer

4.       Den kraftfulle

Dette er personer som er opptatt av å skille mellom viktig og mindre viktig, tenker mye på utvikling, tar beslutninger og står for dem og har fokus på makt som en viktig driver for å få ting gjort

5.       Den sosiale

Dette er personer er opptatt av mennesker, empatisk, ser etter hva folk strir med, vil hjelpe til og bruker følelser

6.       Den filosofiske

Dette er personer som er opptatt av historie, erfaringer, hva man har tenkt om et tema før, vurderer for og imot

7.       Den realistiske

Dette er personer som er opptatt av hva som er mulig, konsekvenser ulike løsninger gir, ønsker klare prioriteringer, hva som gir trygghet og forutsigbarhet

Vi kan alle ha elementer fra flere av disse gruppene, men som regel er det en som dominerer. 

Hvordan kan du bruke denne kunnskapen 

Så hvordan kan vi bruke denne kunnskapen om oss selv til å skape et godt førsteinntrykk? Jo, vi vet at disse personlighetstypene vil være god på og vise ekthet gjennom å fokusere på en spesiell egenskap: 

Den kreative – Bruk humor

Den visjonære – Ta opp tema som handler om utvikling

Den arbeidsomme – Smil og ha et åpent kroppsspråk

Den kraftfulle – Åpne samtalen med en sterk mening

Den sosiale – Sørg for å la den andre føle seg komfortabel

Den filosofiske – Still intelligente spørsmål

Den realistiske – Vær opptatt av detaljer

Dette kan umiddelbart virke litt strengt og firkantet, men husk på at dette baserer seg på den du er og hva omverden lett kan se er den ekte deg. Og det er hovedpoenget, at du byr på den du er. Vi mennesker er skrudd slik sammen at dette lar vi oss fascinere av, selv om dette er annerledes enn oss selv.

Fire trinn til et godt førsteinntrykk

For å gi et godt inntrykk betyr spørsmålene mer enn svarene. Målet er å raskt gå fra en formell samtale til en samtale hvor dere har en prat med felles glede og nytte.

  1. Konsentrer deg om hvordan du kan gi verdi. Dette gjør du ved å tenke på
  • Hvem er det du har foran deg
  • Hva vet/ tror du han/ hun er opptatt av
  • Hva slags utfordringer står vedkommende i

      2.  Hvordan kan du, med det du vet, bidra til å hjelpe den andre

      3.  Still spørsmål

      4.  Start med kraft. Ikke overlat jobben med å holde samtalen i gang til den andre. Vær aktiv. By på den ekte deg.