Lederutvikling
- Ny som leder

Hva venter deg

Ny som leder: Mer enn 80 % av nye ledere blir leder på grunnlag av at de er flinke i sitt fag. Det vil si at de fleste blir ledere uten å ha ledelse som fag. De blir ledere i en virksomhet hvor de går fra å være kollega til å være leder for sine tidligere kollegaer. Dette er en betydelig utfordring for den det gjelder. Fordi:

 • Du skal være en autoritet for mennesker som tidligere var dine "kompiser"
 • Du vil fjerne deg mye fra faget ditt
 • Du vil bli pratet om og ikke med
 • Du vil bli ensom
 • Du må skaffe deg nytt nettverk
 • Du må endre din kommunikasjon
 • Du må ta beslutninger som ikke alltid er populære
 • Du må stå for avgjørelser du er uenig i
 • Du må være lojal oppover i stedet for nedover
 • Du vil møte deg selv i døren 

Dette er heftige saker for de fleste av oss. 

Men, det er jo sånn at alt må læres, så ditt fokus som ny som leder må være å sakte men sikkert fokusere på hva du må utvikle av ferdigheter for å bli en god leder. Og da er du jo kommet på rett plass her hos "Vi er alle ledere!", ikke sant. 

Hva må du fokusere på i din nye rolle

Som et ledd i din lederutvikling når du er ny som leder anbefaler jeg at du starter med å fokusere på noen viktige spørsmål. Disse spørsmålene klargjør hva du mener med å bli leder, hva du vil og hvordan du best skal angripe rollen og oppgavene som du står overfor. Det fins ikke noe rett og galt svar. Dette skal utelukkende klargjøre hvor du står i dag:

1. Ønsker du egentlig å være leder?

Når du ser for deg oppgavene, den nye rollen og kravene som venter, er du sikker på at dette er noe for deg? Hva er det som får deg til å svare ja på dette?

2. Hvorfor ønsker du å være leder?

Hva er din motivasjon? Er det en indre motivasjon (mening, ambisjoner, karriereønsker osv.), eller er det ytre motivasjon (status, lønn osv.)? Dette spørsmålet er viktig, så du bør kunne svare meget raskt på dette.

3. Hva slags leder ønsker du å være?

Hvordan vil du fylle den nye rollen? Når du blir en mer erfaren leder vil det bli mindre skille mellom deg som person og deg som leder. Men når du er ny i rollen er det viktig å være helt klar overfor deg selv hvordan du vil at andre skal oppfatte deg. Det fins mange ledertyper og det er vanligst å skille mellom: 

Den praktiske; Dette er ledertypen som fortsetter å bruke sitt fag som basis for ledelse. Han har ofte fått jobben på grunn av at han er flink i faget og bruker sin kunnskap om dette til å lede andre.

Den empatiske; Dette er lederen som setter medarbeideren i fokus og bruker mye tid på å få medarbeideren til å forstå hvordan en oppgave skal løses. Han er opptatt av trivsel og nærvær og bruker mye tid på den enkelte medarbeiders ve og vel. 

Den visjonære; Dette er lederen som er opptatt av ideer og kreativitet. Han leder og motiverer gjennom å snakke om visjoner og langsiktige mål, og overlater mye av den praktiske gjennomføringen til sine medarbeidere. 

Den dynamiske; Dette er lederen som fokuserer på handlekraft og effektivitet. Kvalitet for denne ledertypen oppnås gjennom stadig fremdrift, konkurranse og hurtig levering av resultater.  

Det fins ikke noe riktig og gal lederstil. I forhold til lederutvikling er det viktig å være bevisst på hvor du i hovedsak hører hjemme. Det kan tenkes at du har egenskaper i flere av kategoriene, men som regel er det en som dominerer.  

4. Er du klar til å leve med ubehageligheter?

I listen ovenfor ramset jeg opp en del ubehageligheter som ligger til det å bli leder. Og vet du hva, det er sånn det er. Du får betalt for å holde ut. Det er ingen vei utenom. Dette er en del av lederfaget og en integrert del av lederutvikling hvor du som er ny som leder må venne deg til. . 

5. Hvordan skaper du trygghet for deg selv?

Et svært viktig punkt for en leder er å skape trygghet i rollen. Altså evnen til å ha et riktig fokus inni deg selv når jobben krever mye. Trygghet gir deg

 • Energi
 • Autoritet
 • Mindre ensomhet
 • Bedre kommunikasjon

Les mer om trygghet her i artikkelen om lederutvikling som er svært relevant for deg som ny som leder. 

6. Hva gir deg energi og hvordan finner du det i din nye rolle som ny som leder?

Hvilke faktorer gir deg motivasjon og mening på en slik måte at det gir deg positiv energi? Les mer om dette her. 

Svarene på disse spørsmålene sier mye om hva du kan forvente av deg selv. Er det noe du er usikker på? Da må du jobbe med dette i din lederutvikling slik at du blir sikker på dine svar. Dette gir deg den beste bevissthet å gå inn i lederrollen med. 

Fire ting å gjøre med en gang som ny leder

 1. Sørg for å besvare spørsmålene ovenfor med så stor klarhet som du bare kan. Skriv dem ned og tenk over dem hver dag den første tiden.
 2. Bli bevisst på hva godt lederskap er. Lag en opplæringsplan for deg selv. Les mer om hva som er de seks viktigste egenskapene hos en god leder. 
 3. Bli bevisst på hva som er dine verdier og ta dem i bruk med en gang. Les mer om verdier her. 
 4. Gode vaner og god atferd kommer gjennom gjentakelser. Finn frem til hvordan du vil fremstå, hvilke vaner du må ha for å oppnå dette og gjenta dette over tid. Husk at hjernen din tror ikke på sannheter, den tror på gjentakelser. 

PS: Noen gode tips til hvordan du sikrer at ditt lederskap bidrar til vekst i bunnlinjen

Som ny som leder har du et flott utgangspunkt og utrolig potensial til å introdusere noe nytt, spennende og energigivende i din virksomhet. Man pleier å si det at det første året har du fordelen av å være en nyhet i seg selv, noe som gir inspirasjon til mange. 

Så, noen tips til hvordan du kan utnytte dette helt konkret i din lederutvikling:

 • La dine medarbeidere bli kjent med din visjon og dine verdier. Har du for eksempel en visjon knyttet til kundeservice eller spesiell kvalitet på et område, så pass på å bruke mye tid på å snakke om dette. Du vil oppleve at medarbeiderne tar dette til seg som en god nyhet.
 • Bruk symbolmetodikk - finn fellesnevnere i miljøet som du setter pris på og snakk mye om disse i "vi"- form. 
 • Start utviklingsprosjekter basert på dine ønsker og mål for fremtiden. Dette vil være nytt og inspirerende for alle og mye energi vil frigis. 
 • Start kreative prosesser. Skisser for medarbeiderne, med størst mulig klarhet, hva du ser for deg av resultatkrav i fremtiden, og overlat idegenereringen til de ansatte. 
 • Bruk tid på å utvikle måleinstrumenter for arbeidet dere gjør. Det kan være både prosessmål og resultatmål. Og igjen, du nyter godt av å være "nyheten" som introduserer dette. 
 • Fortell gode historier. Del av deg selv og fortell historier om hva som førte deg til å bli leder, hvilke opplevelser du har hatt som "mannen på golvet". Hvis du synes dette er vanskelig kan du tenke på hvem er "helten" og hvem er "fienden" i deres hverdag. Dette vil garantert tenne en gnist hos mange. 
 • Vær tøff. Medarbeidere beundrer ledere som tør litt mer enn andre. 


Å være ny som leder er for de fleste en tøff utfordring og kan ta nattesøvnen fra selv den beste. Derfor anbefaler jeg at du målrettet utvikler din kompetanse og ferdigheter som leder. Vi anbefaler en av våre konsepter som du finner på våre salgssider.  Du som er ny som leder vil ha ekstremt stor nytte av slik praktisk opplæring i lederrollen.