Seks egenskaper som preger en leder som når langt

Vi vet det er seks egenskaper som er helt avgjørende hos en leder som når langt. Disse er:

1. Mening

En god leder finner mening, motivasjon og inspirasjon i sin rolle og arbeidsoppgaver. Lederen har en klar mening om hva fremtiden vil bringe, hva man er villig til å gjøre for å komme dit og hva man ønsker seg i bytte for sin innsats. Lederen vet at rollen er utsatt og krevende, samtidig som han/hun er fokusert på hva som gir trygghet til å stå i krevende oppgaver. Mening er fundamentet i alle gode resultater. Den leder som følger en klar mening med sitt arbeid følges lett av andre.

2. Tilstedeværelse

Den gode leder er til stede og er opptatt av detaljene rundt seg. Han/hun går inn i sitt arbeid og rolle med all sin energi. Lederen styrer gjennom mål som ansatte kjenner seg igjen i og som er en naturlig del av lederens verdier og visjon. Lederen skaper trygghet gjennom sin atferd og utfordrer på en spennende måte som skaper stimuli for utvikling. Lederen er kreativ og får fram kreative ressurser hos de ansatte.  

3. Identifisering

Den gode lederen vet hvorfor han/hun har sin jobb og kan raskt forklare dette for hvem som helst. Lederen lever ”sin sannhet”, dvs ser på jobben som en naturlig del av sin personlige vekst. Lederen vet forskjellen på hva som gir oss mennesker gode selvtillit og hva som gir oss god selvfølelse. Lederen vet at det kan være forskjell på hva vi mennesker gjør og hva vi ønsker oss. Ord og holdninger betyr ikke så mye som atferd, så fokus ligger på å få mennesker til å gjøre, ikke å si.

4. Produktivitet

Lederen vet at effektivt arbeid, med god kvalitet og utført på en komfortabel måte for virksomheten og kunden, er roten til all suksess. Den gode leder vet hvem som betyr mest for de oppgaver han/ hun gjør og hva god kvalitet innebærer. Lederen vet hvordan man planlegger sitt eget og virksomhetens oppgaver, samtidig som han/ hun vet hvordan man jobber for å skape utvikling og vekst. Lederen vet at kultur på arbeidsplassen betyr svært mye og kjenner hvordan dette kan utnyttes til alles fordel.

5. Overtalelsesevne

En god leder utfordrer omgivelsene og involverer ansatte slik at de ønsker å la seg lede. Lederen tør litt mer enn andre og er svært god på å beskrive nåsituasjonen og hvordan han/hun ønsker at ting skal være i fremtiden. Lederen er en hedersmann/ kvinne som er til å stole på og bryr seg om andres ve og vel. Lederen forstår verdien av god kommunikasjon og gjør dette på en måte som når frem til alle.

6. Fysiologi

En god leder vet at grunnlaget for alle gode prestasjoner er god helse. Han/ hun dyrker aktiviteter som sikrer en balansert fysiologi, inntak av bra mat og tilstrekkelig hvile.

En av de best bevarte hemmelighetene i verden er at man best lykkes gjennom å kopiere hva andre suksessfulle mennesker har gjort for å få et resultat du ønsker deg. Dette prinsippet er så enkelt og banalt at det blir ofte oversett. Et eksempel på dette er McDonalds. De beste franchisetakere er amerikanske bønder. Årsaken til at de lykkes er at de følger konseptet til punkt og prikke. Andre, mer intellektuelle mislykkes oftere fordi de finner opp nye løsninger og mener å ha bedre måter å gjøre ting på og dermed avviker fra konseptet.