Coaching

Coaching betyr trening. 

Til stadighet kan vi høre og lese om dette. Enten det er virksomheter som gir dette til sine ansatte, eller det er personer som får personlig, mental trening. Det fins en hær av slike veiledere der ute, og det pussige er at det fins så utrolig mange forskjellige typer. De kan komme i dress og de kan komme i lilla skjerf. De jobber både i offentlig sektor og i det private næringsliv. 

Forresten, jeg bruker alltid å stoppe litt ekstra opp når jeg hører at privat næringsliv benytter seg av en tjeneste. Fordi, jeg har aldri møtt en privat virksomhet som gjør noe uten at de mener det bidrar til bunnlinja, iallefall på sikt.

Dermed, dette er en god indikasjon på at dette har noe for seg. 

Vi har mange eksempler på at til og med verdens beste ledere og utøvere bruker denne form for oppfølgning. Disse bruker ikke dette for at de skal lære dem noe. Tiger Woods og Roger Federer trenger ikke noen til å lære dem golf og tennis. Men, de trenger noen som kan intenst observere dem og gi dem tilbakemeldinger. 

Jeg er overbevist om at denne form for veiledning er bra. Men, det må være rett type. Dessverre så er det mange som får feil inntrykk, og noen ganger feil erfaring, med dette. Hvis du møter en som har lært seg metoden, men mangler erfaring, ikke har oppnådd resultater selv eller er umoden, vil det sannsynligvis ikke fungere. 

En veileder kan være levende eller død. Død, tenker du? Ja, poenget er at du må finne kunnskaper og inspirasjon for å utvikle deg, og det kan komme fra mennesker som ikke lever lenger. Det handler om hvilke ressurser som fins og som du kan benytte deg av (bøker, videoer, audioprogram osv.). 

Mål 

Coaching bør brukes når andre tiltak ikke fungerer eller er effektiv nok. Ofte vil opplæring, veiledning, kurs og seminarer være nok. Denne type veiledning kan brukes til mange forskjellige ting, men i all hovedsak brukes dette til å oppnå spesifikke mål hvor man trenger hjelp. Enten hjelp til å få noe til, eller hjelp til å få noe til å gå raskere. 

Noen eksempler er:

 • For å kickstarte en forandring i sitt liv
 • Personlig mål
 • Struktur og tidsstyring
 • Selvfølelse og selvtillit
 • Karriere
 • Når du mister kontroll og trenger hjelp til å lage nye regler for deg selv
 • Ned i vekt
 • Par- coaching i samlivet

Her kan du finne mer stoff om coaching, herunder flere eksempler. 

Arbeidsavtalen kan hjemle en rett på slik veiledning. Ofte står det ikke eksplisitt, men en tolkning av oppgaver, utfordringer og arbeidssituasjon, sett opp mot prinsippene i arbeidsmiljøloven, kan tilsi at dette er det eneste forsvarlige i enkelte tilfeller. 

Hvordan foregår dette

Det fins veldig mange måter å drive coaching på. Den mest vanlige metoden går i hovedtrekk ut på:

 • En- til- en møter. 
 • Møtes vanligvis personlig, men ikke en betingelse.
 • En eller flere samtaler hvor tema er en problemstilling eller en utfordring du står overfor.
 • Samtalene dreier seg om spørsmål og svar. Spørsmålene utfordrer og får deg til å finne fakta, vurderinger og løsninger selv. 
 • Det brukes teknikk basert på anerkjent metodikk.
 • Noen bruker mye tid på å finne årsaker til atferd (gestalt). Andre har et absolutt fokus på fremtid. 

Dette er en svært enkel fremstilling av hva dette går ut på. Det er skrevet mange bøker om metodikk. Jeg anbefaler deg å gjøre egne undersøkelser for mer informasjon. 

Hva bør du forvente

Jeg har et enkelt syn på dette. En coach bør slik jeg ser det være en trener. For å være en god trener bør man 

 • Ha relevant erfaring 
 • Ha relevant suksess
 • Ha kunnskaper om ulike metoder som kan brukes
 • Være en komfortabel person å forholde seg til

Resultater må her som ellers kunne måles. En trener må ha kompetanse på måling av personlige prestasjoner slik at du vet at det virker.