Verdibasert ledelse

Når smartness blir viktigere enn skapende fantasi og produktutvikling,
når fortjeneste blir viktigere enn mennesker, 
når kvartalets profitt blir bedriftens overordnede mål,
da er man på vei mot undergangen.
Da skapes ikke noe nytt,
da har man ingen menneskelige mål for sin virksomhet,
og da forsvinner næringslivets viktigste kapital som 
er de ansattes lojalitet.

(Akio Moroto, grunnlegger av Sony)

Hva er verdibasert ledelse?

Moderne ledelse har et sterkt fokus på verdier. Altså virksomheter og ledere som baserer sitt arbeid, sin motivasjon, tro og atferd på gode prinsipper og verdier. Verdibasert ledelse har ikke noe med myke verdier å gjøre, men med hva som får mennesker til å utvise en spesiell atferd. 

Hierarkisk ledelse, hvor ledelsen bare planlegger på bakgrunn av effektivitet og profitt, har man erfart gir dårligere resultater. I moderne ledelse involverer man ansatte og utnytter deres kreativitet og kompetanse i alle ledd i virksomheten. 

Hva kjennetegner en leder som driver med verdibasert ledelse?

Verdibaserte ledere er spesielle personer. Disse er ydmyke og observant i forhold til sine omgivelser. 

De er:

 • Målbevisst og har evne til å planlegge på kort og lang sikt
 • De er utholdende og prinsippfast. De bruker tid på å endre kurs og standpunkt
 • Er en utpreget hedersmann/ kvinne
 • Oppmuntrer sine omgivelser og snakker ned nederlag og snakker opp suksesser
 • Er rettferdig og viser dette tydelig
 • Har evnen til å kommunisere og få med seg flere typer mennesker
 • Er opptatt av edlere motiver/ grunnverdier i mennesket
 • Er synlig og til stede med hele sin energi
 • Dyktig på å fordele oppgaver til rett medarbeider
 • Gir informasjon
 • Tar medarbeidere med på råd
 • Skaper et miljø som kan sammenlignes med en skole hvor man lærer og vokser

Hvorfor er verdibasert ledelse så bra?

Mennesker tror ikke på ord, bare på handling. Gjennom å bruke verdier klarer en leder å påvirke og få med seg medarbeidere på en helt spesiell måte som gjør at de lar seg påvirke. Når de tror på atferden kommer et ønske om å kopiere og leve opp til den. 

En verdibasert lærende organisasjon

En virksomhet som jobber verdibasert preges av tre ting;

(1) Mål og aktiviteter er tydelige, forståelige og gjenkjennelige for alle ansatte. Disse er utformet på bakgrunn av åpenhet, dialog og vi- fokus i virksomheten. 

(2) Verdier, kultur og forutsigbarhet er faktorer som ledelsen holder varmt i virksomheten og sørger for er med å prege hva virksomheten står for og preger all atferd hos ansatte. 

(3) Måling gjøres ikke bare av produktivitet og lønnsomhet, men også av medarbeidertilfredshet og kundetilfredshet. 

Så hva bør du gjøre?

På bakgrunn av det vi nå har sett på bør du jobbe med deg selv på fire områder;

Selvrefleksjon - begynn med å se på deg selv. Hvem er du, hva står du for og hva betyr noe for deg. Dette sier mye om hva som leder deg. For å kunne lede andre må du først kjenne deg selv slik at du kan lede deg selv. Spør deg selv; hvordan ville min virksomhet vært om alle var sånn som meg?

Balanse - øv deg på å bruke tid på å reflektere over saker og problemstillinger du står i. Se ting fra så mange sider som du kan, før du bestemmer deg. Hva lærer du om deg selv da?

Selvfølelse - aksepter deg selv som den du er. Jeg vet du tenker at dette er en floskel, men det er mye visdom i uttrykket. Ved å akseptere deg selv blir du automatisk mer rolig, balansert og til stede i forhold til alt du foretar deg. Og du, alle har en ryggsekk full av ting de er opptatt av, og dette er hva de bruker nesten all sin tid på. Det du tror andre tenker om deg stemmer svært sjelden fordi andre tenker stort sett bare på sine egne ting. 

Ydmykhet - glem ikke hvem du er og hvor du kommer fra. Du er et menneske, i likhet med alle andre. Vis respekt og behandle andre pent. 

Her på Vi er alle ledere! ligger hele fundamentet for godt lederskap i verdier. Les mer om dette i artikkelen om lederutvikling her.