Effektiv ledelse
av Pål Arne Edvinsen

Om boken

Utvikling av lederskap kommer gjennom motivasjon - indre motivasjon for å skape bedre resultater. Dette er helt avgjørende for faget ledelse. Derfor er boken bygd opp med oppgaver og refleksjoner underveis som stimulerer motivasjonen hos leseren. Det er plass for notater i boken. 

Fra innledningen til "Effektiv ledelse"

Velkommen og takk for at du valgte akkurat denne boken for å finne verktøy, råd og tips videre i din karriere. Du som leser dette er garantert mer enn gjennomsnittlig interessert i å utvikle deg best mulig som leder. Du har nå foran deg et av de mest effektive system for utvikling av eget lederskap. Du vil bli veiledet gjennom de viktigste områder vi vet man må mestre for å lykkes. Videre vet vi hva som virker best i praksis og du vil nå få muligheten til å ta i bruk metoder og verktøy som løfter deg opp på et langt høyere nivå enn andre ledere. Dette er modige utsagn, det vet vi, men vi tør påstå at det ikke finnes noe liknende opplegg i Norge, og vi vet det virker!

Det blir ofte sagt at lederegenskaper er noe som er medfødt. I en forskningsrapport fra 2004, ”Ledelse – spiller det noen rolle,” kommer det frem fra organisasjonspsykolog Øyvind Martinsen at lederens personlighetstrekk, intelligens og atferd kan ha stor betydning for virksomhetens effektivitet og lønnsomhet. Forskningen er noe usikker på betydningen av glorieeffekten, at lederen er godt likt, men alt tyder på at den lederen som er opptatt av å skape og kommunisere visjoner og skape gode relasjoner mellom medarbeidere, får de beste resultatene.

På bakgrunn av dette kan vi si at til en viss grad spiller personlighet inn på resultatet, men det vil uansett ikke være nok til å lykkes. Godt lederskap kan og må læres.

Det vi med sikkerhet kan si gjennom forskning og erfaring er at det er visse kjennetegn som går igjen på flinke ledere. Dette er 5-7 fokusområder som også du, gjennom litt teoretisk gjennomgang, refleksjoner og implementering i eget lederskap, kan få ekstremt gode resultater av.

Dette blir en spennende og utfordrende reise og kommer til å kreve mye av deg, både i form av arbeid og tankevirksomhet. Du vil bli bedre kjent med deg selv, og kanskje vil du få en og annen aha- opplevelse. Dette er en naturlig del av prosessen når du jobber for å utvikle deg.

Her kan du bestille boken "Effektiv ledelse"