Lederutvikling
- Noen viktige utgangspunkt

Livet innebærer modning.

Vi er de vi er - livet ut. På veien gjør vi oss erfaringer som medfører at vi endrer vår atferd. 

Jeg har på min vei møtt mange interessante personer og lest mange interessante bøker. Noen mennesker og noen bøker gir deg kunnskaper som forandrer hvordan du ser på livet. Her er min topp tre- liste som jeg vil påstå har hatt størst betydning for min lederutvikling (og personlige utvikling):


Å ta fullstendig ansvar for sitt liv

Lederutvikling: Et voksent menneske kan defineres ut fra i hvor stor grad det påtar seg ansvaret for sitt eget liv.

Ofte hører man mennesker som forklarer hendelser i sitt liv med at andre har skyld for det som har skjedd. Hvor ofte hører man ikke at noen har ”havnet” et sted eller i en situasjon. For en tid tilbake var det en bil som kjørte utafor en kai og fire ungdommer omkom. I avisene stod det at bilen havnet i vannet. Saken var selvfølgelig svært tragisk, men nyheten var definitivt feil fremstilt. Ingen havner noe sted, det som skjer kommer av valg man gjør.

Man må ta det hele og fulle ansvar for sitt liv og hvor man er pr i dag. Alt kommer av egne valg. Det er viktig å ikke klage, skylde på andre eller dvele ved det som har skjedd. Det er ikke energi i det som har skjedd eller som kanskje kommer til å skje. På denne måten tar du igjen kontrollen, får økt selvfølelse og holder fokus på det som får deg videre.

En god teknikk er å late som om noen observerer alt du gjør. På denne måten får du virkelig satt din integritet på prøve.

Du kan ikke endre andre, bare deg selv. Vær glad i dine feil og se på alle opplevelser som om det er en dypere mening bak. Alle gode løsninger kommer som følge av et problem. På denne måten kan man si at alle problemer inneholder en gave, en kilde til læring som gir deg grunnlag for vekst og utvikling. Klarer du å utvikle denne evnen som et ledd i din lederutvikling har du kommet langt. 

Seksuell energi

Lederutvikling: Psykologien har vist oss at det er forskjell på kvinner og menn. Det er ikke nødvendig å diskutere om det er sånn, men mer å bli klar over hva forskjellene er og utnytte dem.

Vi vet at kvinner opplever kjærlighet og seksuell energi gjennom atferd fra menn som viser at de er elsket. Dette viser seg gjennom handlinger fra menn som gjennom blikk, ord og berøring viser at de setter sin kvinne høyt og på en kjærlig måte verdsetter henne. Vi vet at hos menn er dette annerledes. Menn opplever kjærlighet og seksuell energi gjennom å få bekreftelse på at de er betydningsfulle i kvinnens liv og at hun er i harmoni. Menn ser alltid etter om kvinnen er glad og menn flest er opptatt av hennes smil. Ikke noe er mer seksuelt tiltrekkende for en mann enn hennes smil.

Dette betyr at kvinner og menn henter seksuell energi fra forskjellige kilder.

Seksuell energi er en av de mest betydningsfulle kraftkilder i universet. Når noen drives av seksuell energi har de mot, viljestyrke, utholdenhet og er mer kreativ enn hva man selv ville tro man kunne være. Drevet av seksuell energi gjøres ønsker om til begjær meget lett.

Seksuell energi gjør tre ting:

 1. Bringer menneskeheten videre
 2. Gir god helse
 3. Omdanner følelser til energi

Spørsmålet i det videre blir hvordan vi kan utnytte evnen til å omdanne følelser til energi slik at det skaper energi og kraft på andre områder i våre liv.

Seksuell energi viser seg i atferd som skaper følelser. Noen mennesker har fra naturens side høy seksuell energi. Ofte vet de det ikke selv. Andre må være bevisst på dette og gjøre et arbeid for å øke sin energi. 

Noen måter å øke sin energi på er:

 • Være bevisst på hvordan du ser ut. Her vil fysisk utseende, klær og stil være viktige faktorer.
 • Være bevisst på hvordan du opptrer. Mennesker med høy seksuell energi beveger seg bestemt med eleganse og letthet.
 • Være bevisst på stemmeleie. Seksuell energi vil alltid farge stemmeleiet og gjør den musikalsk og sjarmerende. Det er svært viktig å ikke være for påtrengende. Husk at Norge er et nøkternt land.
 • Være bevisst på at tankene påvirker energien mer enn du aner. Seksuell energi blandet med tanker påvirker alltid andre, enten du vil eller ikke.
 • Første signal på seksuelt energinivå kommer med håndtrykket. Håndberøring er første tegnet som sier fra om det er energi til stede eller ikke.

Dersom du overser hvordan seksuell energi påvirker dine omgivelser vil du fort bli en flopp. Ingen vil høre på deg og ingen vil følge deg. Passer du derimot på å målbevisst styrke denne siden av deg selv - husk at energien har du fra før, det handler om å få den ut - vil du enkelt transformere ditt liv. Ta med dette inn i din lederutvikling. 

Tro

Lederutvikling: Tro behøver ikke være et spørsmål om religion. Men, det er klart at de fleste mennesker har tilbøyelighet til å tro på en større kraft, særlig når påkjenningene er store.

Jeg er ikke religiøs, men jeg tror på at det ligger en større mening i naturen.

Jeg baserer min tro på tre teorier; (1) teorien om at tankene våre er magnetiske – du tiltrekker deg det du fokuserer på over tid, og (2) flaks skaper du selv gjennom atferd og (3) Huna- teorien* om grunnprinsipper i livet.

Magnetisme skal vi snakke mer om i artikkelen om lederutvikling. Flaks tror jeg man kan skaffe seg selv gjennom å forsikre seg at man gjør de rette tingene i sitt liv. Med andre ord kan man si at man kommer i heldige omstendigheter på bakgrunn av sine gode valg. Slike valg kan typisk være:

 • Gjør det du kan veldig bra
 • Vær blant de 10% beste på ditt felt
 • Gjør det du elsker å gjøre
 • Innrøm hva du er mindre god på
 • Fokuser på å være forberedt på muligheter du ønsker deg
 • Vit hva dine kritiske resultatområder er. Skriv dem ned.
 • Sett fokus på å være helt perfekt på 1-2 ting du holder på med
 • Vit at alle som lykkes ikke har hatt flaks, men jobbet hardt etter loven om de små skritts fremgang
 • Ivareta alle dine viktigste ”kunder” – sjef, kollegaer, venner og familie  

Huna er en gammel filosofi som stammer fra Polynesia. Den dreier seg også delvis om magnetisme og tar utgangspunkt i at det er krefter i naturen som vi, gjennom våre tanker og atferd, kan påvirke til å trekke i den retning vi vil.

Huna- filosofien tar utgangspunkt i 7 leveregler:

1. Verden er hva du tenker den er - IKE

Vår tro endrer hvordan vi ser på våre erfaringer. Vi har evnen til å endre verden med måten vi ser den på.

2. Det fins ingen begrensninger - KALA

Alt påvirker hverandre fordi alt er koblet sammen. Alt er mulig når vi vet hvordan.

3. Energi flyter hvor oppmerksomheten er - MAKIA

Energi tiltrekker seg energi når fokuset er der. Dette gjelder fysisk, mental og følelsesmessig energi.

4. Nå er tiden for kraft – MANA-WA

Det fins ingen kraft i fortid eller fremtid som har effekt på deg. Nå er tiden vi kan så eller høste noe.

5. Å elske er å være glad for det du har – ALOHA

Vil du øke kvaliteten på noe, mennesker eller annet, så elsk det mer. Øk godheten ved folk, jobb, ting ved å elske det mer.

6. All kraft kommer innenfra – MANA

Vi er alle utstyrt med den samme ånd. Denne gir oss kraft i selg selv.

7. Effektivitet er mål for sannhet – PONO

Det er funnet opp systemer for alt. Det fins noe godt i alle disse – de kan alle være ”rett” på en eller annen måte. Ta i bruk det som virker for deg som en del av din lederutvikling. 

(*hentet fra Dr. Kala H. Kos ”Ecstasy and success” 2004)


(Lederutvikling - de tre viktige)