Lederutvikling - forts. Produktivitet

Latskap og utsettelser

Lederutvikling: En pussig side ved menneskets natur er at vi ofte velger å utsette eller ikke gjøre ting vi vet vi bør gjøre. Til og med kan vi finne på å gjøre ting vi vet vi ikke bør. Hvorfor er det sånn?

I menneskets natur ligger det en egenskap som gjør at vi økonomiserer – vi fordeler vår energi på best mulig måte. Dette er en nøytral egenskap fra naturens side, og er verken positiv eller negativ i seg selv. Men her som ellers kommer våre valg inn og bestemmer resultatet. Hvis latskap og utsettelser tar for mye plass går det ut over vår effektivitet og kan ødelegge for vårt potensial og vår fremtidsutsikt.

På den måten kan man si at det fins en mørk side ved dette; latskap og utsettelser gjør at vi tar snarveier, yter mindre og underminerer hva vi kan få til. På motsatt side har latskap og utsettelser ført til fremgang i form av forenkling. 

Tenk igjennom oppgaver du har skjøvet foran deg og utsatt å gjøre noe med. Hva er årsaken til dette?

Atferden vi her snakker om vil ha konsekvenser. I praksis er det sånn at alle handlinger har positive og negative sider. I sin ytterste konsekvens kan latskap og utsettelser gjøre stor skade. Ytre konsekvenser vil være at andre mister tillit til deg, at du får mindre ansvar, mindre lønn og kanskje mister jobben. Enda viktigere er de indre konsekvenser. For hva skjer med deg når du ikke gjør det du vet du bør gjøre? Jo du mister respekten for deg selv og begynner å se på deg selv som en som ikke oppfyller dine forpliktelser. 

Tenk igjennom en oppgave du har utsatt. Hva ble de ytre og indre konsekvenser?

Her er noen forslag til hva du kan gjøre når du står overfor en situasjon hvor du ikke gjør det du vet du bør gjøre:

  • Lag en liste over ting som gjør deg glad. Dette vil gjøre at du flytter fokuset bort fra problemet og stimulerer til positive tanker. 
  • Gjør noe som ikke krever mye tankekraft
  • Hold på med en hobby eller noe som er enkelt for deg og la tankene flyte. 
  • Gå en tur. Kroppen vår er helt avhengig av luft 24 timer i døgnet. Frisk luft påvirker vår hjerne på en positiv måte. 
  • Gjør avtaler. Gjør avtaler med andre, eller ennå bedre – med deg selv. På denne måten forplikter du deg på en helt spesiell måte. Å skape seg slike ubrytelige barrierer er en veldig effektiv teknikk. Hvem ønsker vel å lyve for andre eller seg selv?
  • Hør på musikk. Musikk har evnen til å skape følelser. Lytt på musikk som gjør deg i god stemning. 
  • Tenk over dine mål. Målene dine har mye med dine drømmer å gjøre. Tenk over hva du jobber for å få til i fremtiden. 
  • Tenk over konsekvensene. Alle gode løsninger har et problem. Det fins ingen gode løsninger som ikke har utgangspunkt i et problem. På denne måten kan du si at alle problem inneholder en gave. Gaven består i at du er en erfaring rikere og du lærer noe i alle problemer du står i. 

Å ti- doble din effektivitet

Lederutvikling: Vi vet at ofte går arbeidsdagene bort i mye uproduktivt arbeid. Det kan være måten vi starter og avslutter dagen på, tid vi bruker på møter, prate med kollegaer osv.

Vi har mye å lære av yrker hvor man måler effektivitet i inntjening pr time.

Fra idretten er det en kjent sak at mange trenere som har oppnådd stor suksess, har fokus på de små skritts fremgang. Det vil si at fokuset er ikke på den neste store kampen eller det neste store mesterskapet, men på hva kan du gjøre litt bedre denne uken, sammenlignet med forrige uke.

Hvis vi forestiller oss at vi gjør en oppgave litt bedre hver uke, tilsvarende en 0,5 % effektivitetsøkning, får vi følgende regnestykke:

0,5 % pr uke gir 26 % pr år.

26 % pr år gir 100 % på tre år

100 % pr 3. år gir 1000 % på 10 år.

Hva som tilsvarer 0,5 % vil nok variere, men poenget er å finne en ganske liten forbedring i det du gjør. Jeg anbefaler å sette dette opp på et ark og lag en plan for deg selv. Da blir det også lettere å se verdien over tid.

Her er et eksempel på en tiltaksplan du kan bruke:

Min erfaring er at man fort finner frem til mange ting man kan gjøre. Om du finner større ting du vil endre på så er det helt greit. Da må du bare estimere effektivitetsøkningen så godt du kan. Poenget er ikke den matematiske effekten, men at du har fokus på konstant forbedring. 

Tenk over egen hverdag og skriv ned en liste over små endringer du kan gjøre for å øke din effektivitet. 

Selvdisiplin

Lederutvikling: Å gjøre det du har sagt du skal helt til du er ferdig er den absolutt sikreste veien til suksess. Ingen andre egenskaper slår denne. Din evne til å gjøre det du har sagt du skal gjøre vil avgjøre hele din fremtid.

Jeg anbefaler dermed at du er helt sikker på at du:

1.Sett deg mål på års, måneds, ukes og dagsbasis. 

2. Bruk 80/20 regelen aktivt

3. Jobb når du jobber

4. Lær mer

5. Sørg for å ha klarhet i din tenkning

6. Kom i form

7. Spar penger

8. Gjør ting ferdig


Konsekvenser av selvdisiplin:

1. Får mer gjort

2. Forfremmes fortere

3. Mer lønn

4. Selvkontroll

5. Selvtillit og selvrespekt

6. Mindre frykt

7. Personlig styrke


Internkontrollsystem

Dette er et viktig verktøy for å følge opp at du gjør det du skal gjøre. Les mer om hvordan dette kan brukes som en del av din lederutvikling her.

Kvalitetssystem

Et kvalitetssystem beskriver hvilken kvalitet dine tjenester skal holde. Som en del av lederutvikling bør du ha et skarpt fokus på dette. Les mer om kvalitetssystem her. 

Sjekklister

Et svært effektivt arbeidsredskap er sjekklister. Altså lister hvor oppgaver du utfører er beskrevet i detalj.

På denne måten sikrer du at alle deloppgaver og operasjoner blir gjort på veien frem til fullførelse. Denne metodikken blir ofte kritisert. Noen mener den er banal og går utover faglig frihet man bør ha i et yrke. Derfor har de vært vanskelig å implementere, særlig blant sterke yrkesgrupper. På den andre siden viser forskning, for eksempel i helsevesenet og oljeindustrien, at sjekklister fører til bedre kvalitet og økt sikkerhet. Alle kan gjøre feil og sjekklister forebygger dette. Sjekklister er effektive, billige og usexy.

Her er et forslag til sjekkliste som du kan bruke som en del av din lederutvikling:

Forhandlinger

Å være en god forhandler går igjen som en viktig del av lederutvikling. Les mer her om hvordan bli en god forhandler. 

Studieteknikk

Bøker kan leses dramatisk mer effektivt enn du tror. Les mer om studieteknikk og hvordan det kan effektivisere din lederutvikling her. 


Det var temaet Produktivitet. Nå skal vi fortsette med Overtalelsesevne...


Tilbake til start på artikkelen