Karriere - forts.

Effektivitet

Effektivtet i din karriere betyr å få gjort maksimalt av det du først og fremst må få gjort. 

Med andre ord; du har alltid noen oppgaver som betyr mer enn andre. Du må arbeide på en slik måte at du gjør disse ferdig før du gjør andre oppgaver.

To måter å finne disse oppgavene på:

1. Lag en liste over dine oppgaver og rangér dem etter ABCDE- prinsippet. Det vil si:

A: Dine viktigste oppgaver som du må gjøre

B: Dine nest viktgste oppgaver som du må gjøre

C: Dine oppgaver du kan gjøre, men ikke må gjøre

D: Dine oppgaver som hadde vært fint å få gjort , men ikke av betydning for dine resultater

E: Dine oppgaver du ikke skal gjøre

Med utgangspunkt i denne listen gjør du alltid A- oppgaver før du gjør en B- oppgave og så videre. 

2. 80/20 regelen:

Denne regelen sier at 20% av oppgavene dine står for 80% av resultatet. Her kan du sette opp dine oppgaver som gir 80% av resultatet og så nedprioriterer du resten - helst bli kvitt dem. 

Tillit

Den absolutt viktigste egenskapen du må utvikle og vedlikeholde i din karriere er tillit. Vi mennesker er bygd sånn at vi vil ikke ha noe å gjøre med mennesker vi ikke kan stole på. 

Det gamle begrepet hedersmann er godt og oppsummerer egentlig det vi snakker om. Andre må tenke om deg at du er bunnsolid og har høy integritet. 

Dette betyr ikke at du ikke kan gjøre feil. Det gjør vi alle - hele tiden. Men en hedersmann er første mann til å innrømme sine feil, beklage og gjøre alt i sin makt for å unngå å gjøre feilen igjen. Og det er en erfaring jeg har gjort meg i min karriere. Mennesker gidder ikke hate noen så lenge det tydelig kommer frem at man gjør det man kan for å forbedre seg. 

Tillit handler om seks ting; 

  1. Deg. Hvordan du fremstår, klær, stil, tilbehør.
  2. Virksomheten du jobber i. Størrelse, rennomé. 
  3. Troverdighet. Hva andre sier om deg, referanser.
  4. Objektive beskrivelser. kunder, kollegaer, venner.
  5. Arbeidet ditt. Verdi, uproblematisk, lojalitet, mening.
  6. Alt teller! 

Din jobb er å jobbe med disse faktorene i din karriere utvikling slik at det aldri stilles spørsmål ved din integritet. 

Kommunikasjon

Kommunikasjon avgjør hvordan du har det. Måten du klarer å kommunisere med de rundt deg, avgjør hvordan du føler deg. Hvordan du føler deg avgjør hvor godt liv du har. 

På bakgrunn av dette er dine evner til å kommunisere ekstremt viktig. 

For å si det sånn; den som kommuniserer godt er den som er i følelsesmessig harmoni med seg selv. Harmoni fører til en avslappet kommunikasjon med god klang i stemmen og energi i fremførelsen. 

Så hvordan oppnår man harmoni? 

Du må begynne med din indre kommunikasjon. Det du sier til deg selv avgjør dine følelser. Da handler det om hvilken mening du gir hendelser, problemer etc. Og her er hemmeligheten i kommunikasjon:

du endrer dine følelser med å stille gode spørsmål

Bedre spørsmål gir bedre svar. 

Når du befinner deg i en situasjon hvor du kjenner at du ikke er i harmoni må du være kreativ og stille spørsmål til deg selv som får frem mange sider av situasjonen. "Er det noe jeg ikke forstår " "er det noe jeg bør undersøke" "er det en høyere mening med dette" "er det noe jeg kan lære". 

Når det gjelder ekstern kommunikasjon vet vi at ordene utgjør en svært liten del av kommunikasjon - så lite som 7%. Les mer om dette her. 

Min erfaring er at du bør bruke tid på å evaluere din kommunikasjon. Du må definitivt slutte å tenke på at ordene du kommer er alt du skal fokusere på. Tenk på hvordan du skal nå inn på et følesesmessig plan til mottakeren, da vil du få resultater du ikke trodde var mulig. 

Hva skal du satse på videre

Nå har du tenkt over hva du må gjøre i din nåværende situasjon for å bli en medarbeider som arbeidsgivere ønsker seg og leter etter. 

Neste skritt er å se på hva du må tenke på og gjøre for å forberede deg på neste skritt i din karriere. 

Denne fasen innebærer fire oppgaver:

  1. Analyse - startstrek
  2. Avklare forventninger
  3. Bestem deg
  4. Sett deg mål


Artikkelen om karriere fortsetter på neste side...