Karriere - forts.

Analyse - startstrek

For å vite hvor du skal i din karriere, må du vite hvor du er. 

Nå skal du stille noen gode spørsmål til deg selv som du må tenke over og svare ærlig på. 

Disse er:

 1. Hva liker du å holde på med?
 2. Av dette, hva får deg til å glemme tid og sted og får din fulle oppmerksomhet når tid som helst?
 3. Hva mener du er dine beste egenskaper som (a)arbeidstaker og (b)person?
 4. Hva er dine viktigste ressurser?
 5. Hva mener du det er viktigst å utvikle deg på som (a)arbeidstaker og (b)person?
 6. Hvordan kan du organisere ditt liv (din tid) for å gi rom for arbeid, utvikling, familie, venner og fritidsaktivteter?

Dette er din startstrek, det er her alt begynner. Denne øvelsen vil gjøre deg bevisst på hva du har i deg av drømmer, ressurser og muligheter. 


Avklare forventinger

Så kommer 1000- kronersspørsmålet: Hva kan du forvente deg av fremtiden i forhodl til ditt karrierevalg?

Jeg skal ikke si "the sky is the limit", for det sier alle. Jeg vil heller at du skal tenke på følgende spørsmål:

Hvis du hadde vunnet 20 millioner i lotto, hva hadde du valgt å holde på med?

Svaret du får da vil gå rett i kjernen av hvem du er. Altså, hva ville du gjort om du hadde vært fri for økonomiske bekymringer. Hvis du klarer å forestille deg en drøm som går i oppfyllelse, så bør denne drømmen være utgangspunkt for dine forventninger. 

Innen psykologien er det gjort mye forskning på forventninger og konklusjonen er entydig. Forventninger har en bemerkelsesverdig selvoppfyllende effekt. Forventinger går i oppfyllelse. Det virker å være sånn at i vår hjerne skjer det mye når vi forventer noe. Les mer om dette her. 

Så det er ingen grunn til å være beskjeden. Vær vågal og hopp ut i en av dine drømmer. 

Bestem deg

Med utgangspunkt i forventning ovenfor må du nå jobbe deg frem til en beslutning i ditt karrierevalg. På dette stadiet skal du være absolutt klar overfor deg selv. Hvor skal jeg?

En veldig god måte å gjøre dette på er å bruke papir og blyant og skriv ned hva du ønsker deg og hvorfor. 

Hemmeligheten på dette punktet er at du må bestemme deg og så må du ikke forandre mening. Å bestemme seg og stå for det over tid gir klarhet, styrke og energi inn i arbeidet som venter. 

Sett deg mål

Nå er du over i fasen hvor du skal gjøre ditt mål praktisk og fokusert. 

Du må nå sørge for å:

 • Bestem deg med full klarhet hva du skal gjøre
 • Skriv det ned på papir
 • Sett frist
 • Lag en liste over alt du skal gjøre
 • Organiser listen som en plan
 • Gjør noe med en gang
 • Gjør noe hver dag som bringer deg nærmere målet


Artikkelen om karrierevalg fortsetter på neste side...