Karriere - forts.

Hvordan du må utvikle deg selv

Nå har du i forbindelse med ditt karriere valg kartlagt hvordan du blir en ettertraktet medarbeider og du har analysert hva som er en god vei for deg å satse på. Nå skal vi se på hva du kan gjøre for å forberede og utvikle deg selv til oppgaver som kommer i fremtiden. 

Det er fire ting som er viktig nå:

 1. Effektivitet
 2. Forenkling
 3. Selvtillit
 4. Mindset

Effektivitet

Vi har allerede sagt litt om effektivtet i forhold til din nåværende jobb, jf ovenfor. Nå skal vi gå litt videre på dette og se på hvordan du kan bli ekstremt mye mer effektiv. 

Min påstand er at du kan dramatisk øke din effektivitet med å stille deg selv ett spørsmål:

Hva kan jeg gjøre denne uken som er 0,5 % mer effektivt enn forrige uke?

Tenk over det - 0,5 % er ikke mye. 

Du må ikke henge deg opp i tallet, det er med for å illustrere poenget. Litt forbedring hver uke blir til slutt en stor forbedring. 

Les mer om dette her. 

Så, du må lage en liste for deg selv med konkrete forbedringer - en for hver uke - for det neste året som et ledd i ditt karrierevalg. 

Forenkling

Forenkling klarer du gjennom å jevnlig stoppe opp og stille deg følgende spørsmål:

 • Tenk over hva du gjør? Fins det en bedre måte å gjøre dine oppgaver på?
 • Evaluer din situasjon. Er det noe som har forandret seg siden du begynte?
 • Kan du reorganisere noe? Se på alle sider av hva du gjør.
 • Kan du restrukturere deg? Hva er det mest verdifullt at du arbeider med? 
 • Kan du gjøre prosessforbedringer? Kan oppgaver løses med færre skritt? Konsolidering.
 • Gjenfinn deg selv. Hva er din mening i arbeidet?
 • Ta kontroll på nytt. Dine verdier. Ansvar. Nye planer?

Forenkling må være en naturlig del av de du jobber med knyttet til ditt karrierevalg. 

Selvtillit

Selvtillit får du av å være god i noe. Dine ferdigheter i ett eller annet gjør at du utvikler gode følelser om din innsats.  

Din jobb i forhold til ditt karrierevalg er å finne ut hva du skal satse på av bidrag til omverden, bidrag som du elsker å holde på med og som holder på oppmerksomheten din. Ekte selvtillit kommer av at du finner ut av hva du liker å gjøre, utvikler dette og stadig gir mer verdifulle bidrag til dine interessenter. 

Et meget godt spørsmål du kan stille deg selv er: Hvilken ene ferdighet vil gi størst effekt på min karriere om jeg var helt perfekt i den? Lag en plan og sett i gang med å utvikle deg på denne ferdigheten. 

Les mer om selvtillit her. 

Mindset

Vår hjerne er et univers - vi vet ikke hvor det slutter.

Men, vi har funnet ut en ting gjennom forskning ; den er delt i en bevissthet og en underbevissthet. Bevisstheten er som en bro på et skip. Der sitter du - kapteinen - og sender ordre ned til maskinrommet (underbevisstheten). I maskinrommet kan gutta, i likhet med underbevisstheten, ikke vurdere om dine ordre er gode eller ikke. Det bare utfører jobben de blir pålagt. Sånn er det også med underbevisstheten. Den sørger for at kroppen er så bra som mulig - hjertet slår, fordøyelsen går som den skal, cellene er hydrert og at sykdom håndteres ved behov. 

Underbevisstheten tror ikke på sannheter, den tror på gjentakelser. Det vil si, det du sier til deg selv nok ganger vil den forholde seg til. Dette gjelder både positive og negative instruksjoner. Sånn sett er naturen nøytral. 

Det du må utvikle er evnen til å fokusere på positive tanker (kommandoer) på en slik måte at de skaper nye vaner for deg. Vaner som trekker i den retning du vil. 

De fleste av oss har noen dårlige vaner, til og med destruktive vaner, men de er alle der for å gjøre noe positivt for oss på et eller annet nivå. Men spørsmålet er om de jobber mot våre mål. I så fall må de indentifiseres og håndteres. Vanene må legges om. 

Hvordan gjør vi dette?

Ved å stille oss selv gode spørsmål.

Ja, også på dette punktet er det gode spørsmål som gjelder. Vi må stimulere tankene våre til å tenke nytt og anderledes. 

For noen er ikke dette nok. Da anbefaler jeg at du, i de tilfeller vanen viser seg eller like før, gjør noe for å sjokkere deg selv. Still deg foran speilet og rop "stopp." Eller finn frem en sitron og bit i den. Eller gå ut i kulden med for lite klær. Du må koble kraftige følelser til punkt hvor du må bryte vaner.

Din jobb blir å finne frem til de gode vanene og repetere for deg selv igjen og igjen hva du ønsker deg. Skriv det ned på et papir og legg det på nattbordet. les det morgen og kveld i mange uker til du kan det uten å lese.


Så skal vi over på siste del av artikkelen om karrierevalg, Lage og følge en handlingsplan...