Lederutvikling - Identifisering

Den gode lederen driver med lederutvikling og vet hvorfor han/hun har sin jobb og kan raskt forklare dette for hvem som helst. Lederen lever ”sin sannhet”, det vil si ser på jobben som en naturlig del av sin personlige vekst. Lederen vet forskjellen på hva som gir oss mennesker god selvtillit og hva som gir oss god selvfølelse. Lederen vet at det kan være forskjell på hva vi mennesker gjør og hva vi ønsker oss. Ord og holdninger betyr ikke så mye som atferd, så fokus ligger på å få mennesker til å gjøre, ikke å si.

Menneskelige egenskaper og behov

Lederutvikling: Psykologien har vist oss at alle mennesker har noen grunnleggende egenskaper. 

Disse er:

 • Vi strever etter avslapning og fritid (lat)
 • Vi ønsker oss maksimalt resultat ut av minimal innsats (grådig)
 • Vi strever etter å forbedre våre liv (ambisiøs)
 • Vi ser alltid saker far vårt perspektiv (egoistisk)
 • Vi handler på bakgrunn av ufullstendig informasjon (dumme)
 • Vi tenker veldig høyt om oss selv (gal)

Samtidig viser psykologien oss at alle mennesker har noen grunnleggende behov. 

Disse er:

 • Sikkerhet
 • Komfort
 • Avslapning/ fritid
 • Kjærlighet
 • Respekt
 • Selvrealisering

Det oppstår et paradoks mellom egenskaper og behov. Hvordan skal man klare å forene disse inn i våre liv? Dette er en utfordring som man må jobbe med i sin lederutvikling. 

Det du kan gjøre er å tenke på en situasjon du står i (eller har stått i) som du synes er krevende. Vurdér denne opp mot punktene ovenfor, for eksempel ved å gi dem en score på 1-10. Hva sier dette om hvordan du veklegger behov opp mot dine egenskaper?

Det psykologien har vist oss er at det viktigste fokuset man kan ha for å få egenskaper i harmoni med det vi ønsker oss er å utsette gevinst. Dette betyr at jo lengre du klarer å vente på å oppfylle dine behov, jo større blir graden av harmoni mellom egenskaper og behov. Vi vet at for eksempel kriminelle er svært dårlig på dette. Det er ønsket om rask gevinst som styrer dem inn i ulovligheter. På den andre siden ser vi at de som lykkes godt i livet har en svært god evne til å utsette gevinst. Vi ser også at jo lengre gevinst utsettes, jo større blir den.Ta med dette inn i din lederutvikling. 

Basert på situasjonen du tenkte over ovenfor, hva kan du gjøre for å skape harmoni og utsette gevinst? Hvilken effekt vil det få på resultatet? dette er viktige kunnskaper å ta med seg inn i lederutvikling. 

Selvtillit og selvfølelse

Lederutvikling: Selvtillit og selvfølelse er ikke det samme.

I psykologien defineres selvtillit som positivisme man får ut av å oppnå resultater og å være flink i noe. Selvfølelse er hva man mener om seg selv ut fra den personen man er. Vanligvis blir disse begrepene blandet sammen. Selvtillit er kortvarig og avhengig av at vi presterer gang etter gang. Selvfølelse går mer i dybden på oss mennesker og sier mer om hvem vi er som person. Det er ikke noe i veien for at man kan ha høy selvtillit og lav selvfølelse. Men det går ikke an å ha høy selvfølelse og lav selvtillit. I din lederutvikling må du jobbe for begge deler. 

Selvfølelse har den egenskapen at jo høyere den er, jo bedre vil andre tenke om deg. Jo bedre tanker du har om deg selv som person, jo mer vil andre tiltrekkes deg. Dette kommer av energi og magnetisme. Selvfølelse handler om kjærlighet til deg selv. Selvfølelse i sin ytterste konsekvens er betingelsesløs kjærlighet til deg selv hvor du aldri stiller spørsmål ved din verdi. Vi lar ofte selvfølelsen influeres av hva andre mener, eller hva vi tror andre mener, om oss. Det vil alltid være noen som ikke liker oss for det vi gjør. Og det vil alltid være noen som liker oss for det vi gjør. Sånn vil det alltid være og bør aldri få lov til å påvirke vår selvfølelse. Feil vi gjør får ikke særlig oppmerksomhet fra andre dersom vi klart og tydelig lærer av dem og gjør det vi kan for forbedring.

Selvfølelse kan måles ved at vi ser på hvilke regler vi lever etter. Våre regler er farget av våre erfaringer og selvfølelse. Jo flere begrensninger vil legger på oss selv, jo lavere selvfølelse har vi.

Tenk igjennom hvilke regler du har skapt for deg selv av betydning for hvordan du lever. Skriv ned så mange ”jeg er..” setninger som du kan. 

Disse utsagnene sier svært mye om hva du må gjøre noe med. Du må endre ”reglene” dine slik at de negative og begrensede blir betydningsløse. Som sagt ovenfor så er regler lik tro. Du må endre troen på deg selv slik at den er i tråd med dine ønsker for livet. Et svært godt virkemiddel for å endre sine regler og tro er å tenke igjennom din historie og komme på så mange ting som mulig som du har gjort godt. Prøv å få så mange eksempler som mulig ned på et papir og kjenn etter hvordan det føltes da du gjorde dem. En slik øvelse vil virke som en forsterkning for underbevisstheten. Underbevisstheten liker å bli satt pris på. Jeg anbefaler at du tenker på dine suksesshistorier gjennom bruk av visualisering som vi snakket om i kapittel 2.

Selvtillit kommer av viten om at man er god i noe. Mestring gjør oss mennesker glad og fornøyd. Jeg mener at vår jobb på jorden som voksne mennesker handler om å finne de gode egenskapene i oss selv – de som vi elsker å drive med og som holder på oppmerksomheten vår -  og sørge for å gjøre mest mulig ut av dem. Dette vil være ditt bidrag til verden. Ekte selvtillit kommer av at man finner ut av hva man er/ kan bli god i, velger å satse på dette og sørge for kontinuerlig utvikling. For å lage en basis av god selvtillit bør du stille gode spørsmål:

 • Hva elsker jeg å drive med?
 • Hva får meg til å glemme tid, sted og rom?
 • Hvis jeg vant på lotto, hva ville jeg drevet med da?
 • Hvis jeg garantert ikke ville mislykkes, hva ville jeg drevet med da?

Finner du gode svar på dette, lager en plan og setter den ut i livet blir jobben en lek.

Selvtillit er svært avhengig av vedlikehold og utvikling. Du må således sørge for å være så glimrende du kan innenfor det du arbeider med som en del av din lederutvikling. Les bøker, gå på kurs, delta på seminarer for å få nye kunnskaper. Videre er det viktig at du fokuserer på din innsats, tror på det du gjør, ikke lar deg påvirke av andres negative meninger og ikke bruker unnskyldninger overfor deg selv. Selvtillit er et stykke arbeid. Spør deg selv hele tiden om hva du gjør rett og hva kan du gjøre bedre. Ikke bry deg om det som gikk galt. Følger du en slik plan vil du fort bli blant de 20% mest effektive i vårt samfunn. Da har du tatt bort 80% av konkurransen.

Holdninger og atferd

Lederutvikling: En handling er mer verdt enn 10000 meninger.

Vi hører til stadig at holdninger er svært viktig for oss. Basert på gode holdninger vil man få god atferd og gode resultater. Er det virkelig sånn? Nei, det er det ikke. Vi handler i strid med våre holdninger hver dag. Et eksempel; vi vet at ansatte som produserer klær for Hennes og Mauritz tjener 13 øre pr t- skjorte, noe som er uanstendig lavt. Kjøper vi mindre t- skjorter av den grunn? Et annet; vi vet at dersom vi vil sikre høner anstendige forhold i fjøsene koster det 1 kr ekstra pr egg? Gjør vi noe med det? Nei, det viser salgsstatistikken fra butikkene at vi ikke gjør.

Holdninger betyr litt, men ikke så mye som vi liker å tro. Det er så lett å si fine ting.

Vi må heller se på atferd og hva som virkelig påvirker de valg vi gjør. Innen atferdsanalyse kalles dette atferds basert læring. Våre valg er helt avgjørende.

Vi vet at det er to forhold som påvirker våre valg og atferd:

 1. Frykt for å mislykkes
 2. Lysten på å vinne/ glede

Min generasjon og de før den er vokst opp med frykt som atferdsstyring. Vi husker alle rødpennen på skolen og utsagn som ”du skal ikke” ”du må ikke”. Dette har blitt så stor del av oss at vi, før alt annet, gjør valg som bidrar til at vi ikke mislykkes. Dette har bidratt til at svært mange mennesker har som hovedfokus å tilfredsstille andre i frykt for kritikk. Dette er en tragedie og må ikke få lov til å påvirke fremdriften i din lederutvikling. 

Ord brukes til å manipulere. Det er svært viktig å huske på.

Det geniale er at dette er det lett å gjøre noe med. I kapittelet om magnetisme snakket vi om underbevissthetens evne til å ta imot ordre og utføre dem, uavhengig av om dette var gode eller dårlige ordre. Vi kan på sammen måte bruke våre holdninger og atferd til å lage en sannhet for vår underbevissthet. Dette vet vi fungerer. Tenk for eksempel på hva du har med i sekken i påsken. Appelsin og Kvikk- lunsj, ikke sant? Hjernen ror ikke på sannheter, den tror på gjentakelser.

Motivasjon er en indre kvalitet. Ingen kan motivere oss. Vi kan bli presentert for ting som motiverer og til slutt inspirerer oss, men motivert er noe vi velger å bli eller ikke.

Lojalitet

Lojalitet i arbeidslivet brukes til å verne om interesser.

Lojalitet skal verne om forholdet mellom:

 • En selv og kollegaer
 • En selv og lederne
 • Bedriften og kundene

Videre skal lojalitet skape gode vekstvilkår (trivsel, trygghet og stimuli).

Først skal du tenke igjennom på hvilken måte du opplever at lojalitet er ivaretatt i din virksomhet. Har du opplevd noen lojalitetskonflikter?

For å dra nytte av lojalitet og lojalitetsregler er det viktig å være bevisst på de ulike lojalitetsfaktorer som fins som en del av din lederutvikling. Typiske faktorer er:

 • Lagånd og fellesskap. Nødvendig med å komme med meningsforskjellene. Selv om ikke alle blir enige, så er det viktig å vise seg lojal mot avgjørelsene.
 • Respekt. Selvrespekt, hva kan jeg gjøre for at mine medarbeidere får respekt for seg selv og et godt selvbildeSelvkontroll. Ta vare på seg selv. Må ha selvrespekt og et godt selvbilde for å kunne ta kontroll på seg selv
 • Ærgjerrighet. Bli bevist på sin ærgjerrighet. Bli litt mer ærgjerrig
 • Selvtillit. Respekt og kontroll på seg selv er viktig.
 • Vilje
 • Ambisjoner
 • Ærlighet. Ikke rom for løgner
 • Følelser. Tørre å vise sine følelser overfor sine medarbeidere
 • Motivasjon/informasjon. Jo mer informasjon jo mer motivasjonKonsentrasjon.
 • Ansvarsfullhet om arbeidet
 • Ydmykhet. Være ydmyk overfor at andre kan mer eller har andre ferdigheter enn deg. Men samtidig klare å stå for sine meninger og ta avgjørelser som kan være upopulære


Identifisering er et stort område og artikkelen om lederutvikling fortsetter på neste side...


Tilbake til start på artikkelen