Lederutvikling - forts. Identifisering 

Kultur

Lederutvikling: Kultur på arbeidsplassen kan motarbeide våre mål og låse vår atferd.

Det er helt avgjørende å hele tiden utvikle din kulturforståelse. Kultur er grunnleggende antakelser om forhold nesten ingen kjenner til, men som gjør seg sterkt gjeldende. Kultur blir ofte en beskyttelse mot emosjonelt ubehag. Det kan være bra, men problemet er at den forsvinner ikke når problemet er borte. 

Nå anbefaler jeg deg å ta frem papir og blyant og tenk på egen arbeidssituasjon og list opp noen stikkord for deg selv som beskriver kulturen på din arbeidsplass. Videre skal du skrive ned stikkord for hvordan du ønsker at kulturen skal være i fremtiden. Dette er et viktig element i din lederutvikling. 

Kultur utvikles gjennom strategisk ledelse og struktur.

Det fins ofte subkulturer på arbeidsplasser. Subkultur betyr at noen følger atferdsmønstre som er preget av sterke interesser som ikke inngår i virksomhetens naturlige strategier. Disse har gjerne eget språk og kommunikasjon foregår utenom det vanlige arenaene i virksomheten. Subkulturer kan i noen tilfeller være bra. Det viktige er at man kjenner til dem og hvorfor de er der.

Å bevisstgjøre seg kulturen man befinner seg i kan man gjøre gjennom å sette den opp som tema på arbeidsplassen. Man spør; hva er det vi gjør som ingen stiller spørsmål ved.

For å forstå kultur og hvilket bidrag man gir til denne er det en god ide å tenke over egen atferd og hvor godt man kjenner seg selv. Dette er svært viktig som en del av din lederutvikling. Dette kan vi beskrive med en figur:

Dette er kjent som Joharis vindu og veldig nyttig når det kommer til lederutvikling. Det viser at du som menneske har fire sider:

Du har et åpent felt, den siden av deg selv som du lar omverden bli kjent med. Dette feltet bruker å være lite til å begynne med, for eksempel når du møter nye folk. Etter hvert vil dette feltet vokse og bli det største av de fire.

Så har du et skjult felt som består av hemmeligheter du ikke vil røpe for andre. Dette feltet bruker være størst til å begynne med, noe som er bra da du gjør deg sårbar ved å åpne opp for fort. Svært åpne folk har også en tendens til å bli sett ned på. Det er altså viktig å finne en god balanse i justeringen av dette feltet.

Det blinde feltet handler om sider av deg selv du ikke er bevisst på. Det kan være verbale tegn som at du ofte sier ”på en måte” i setninger eller andre vaner/ uvaner.

Til sist har du et ukjent felt som handler om ting verken du eller andre vet om deg. Denne siden er egentlig et lite mysterium, men kommer frem i situasjoner hvor du må handle raskt og uventet, for eksempel ved kriser eller ulykker. Sigmund Freud mener dette feltet rommer fortrengte sider av deg selv som du ikke har tilgang til.

For å bli en god bidragsyter inn i kulturen du befinner deg i anbefales det at du i din lederutvikling bevisst øker ditt åpne felt.

Dette gjøres best på to måter. For det første bør du være lydhør overfor andre slik at du kan finne ut ting om deg selv som du ikke vet fra før. Det kan hende du for eksempel finner ut at du er for snill eller for dominerende, noe som er veldig viktige signaler. På denne måten økes det åpne feltet på bekostning av det blinde feltet. For det andre bør du gradvis åpne deg opp og la andre bli kjent med sider ved deg som du holder skjult i starten. Holder du for mye tilbake her vil andre kanskje tro du tar avstand og ikke er interessert. På denne måten økes åpent felt på bekostning av det skjulte felt. 

Denne modellen viser deg altså fire sider ved deg selv, og sidene vil ha ulik størrelse hos ulike mennesker. Som et ledd i lederutvikling bør du tenke over hva som vil være viktig for deg å utvikle videre.  

Tillit

Lederutvikling: Den tillit du har hos andre viser hvor voksent menneske du er.

At andre har tillit til deg definerer deg og viser hvor voksent og funksjonelt menneske du er. Du må forsikre deg om at du er en hedersmann/ kvinne som uten tvil er å stole på, som en del av din lederutvikling. 

Vi vet at det er seks faktorer som betyr noe for andres tillit til deg:

1. Hvordan du fremstår som menneske 

Hvordan du tar deg ut, klær du går i, om du er nøktern, hva du velger å involvere deg i og ikke, trener, spiser, om du er omtenksom, har empati, bil du kjører med mer. Dette er faktorer som oftest er kulturbetinget, altså hvordan dine omgivelser, venner, familie gjør sine valg. Du bør tenke igjennom disse sidene ved deg selv og tilpasse deg slik at det står i forhold til dine mål. Det kan bety at du må justere på noe, slutte med noe og begynne med noe annet. Dette er svært viktig. 

2. Hva du gjør

Dine valg og din atferd betyr ekstremt mye. Andre vurderer deg ut fra hva du gjør, ikke ut fra hva du sier. Vær svært bevisst på hva du gjør i alt du holder på med. Forestill deg at en person sitter på skuldrene dine og observerer alt du gjør og handle deretter. 

3. Hvilken troverdighet har du

Du må sørge for at du kan stoles på, med andre ord må du være en som følger opp det du sier. Har du lovt noe så er det ikke noe i verden som betyr mer enn å få det gjort. Alternativt må du tenke igjennom hva du gjør før du lover noe. Dette berører en viktig menneskelig egenskap. Hvis noen lover oss noe forventer vi at dette er gjennomtenkt. Og vi godtar egentlig ikke unnskyldninger selv om vi seier det. Det tar lang tid å bygge opp troverdighet og svært kort tid å bryte den ned. 

4. Hva andre sier om deg

Ditt personlige rennommé og rykte er det mest verdifulle du har. Det skaper eller bryter ned ditt liv og karriere. Mennesker snakker om mennesker og du er ikke noe unntak. Det du må spørre deg selv om er hva vil du at andre skal si om deg. Hvis du gjør ting som er positivt for deg vil dette bli snakket om. 

5. Dine resultater

Dine resultater må være uproblematiske. De må utgjøre større verdi enn prisen det koster å la deg gjøre dem.  Personlige anbefalinger andre gir på dine vegne er av svært høy verdi for deg. 

6. Alt teller!

Tvil ikke på at alt du sier, gjør, mener og så videre betyr noe for andres tillit til deg. Du kan ikke være svak på noe og sterk på noe og tro at det jevner seg ut. Det gjør det ikke! Gjør du det vil du mislykkes i din lederutvikling. 

6 sannheter som vil endre ditt liv

Lederutvikling: Litt kynisk sagt så kan man si at verden kun interessert i hva du bidrar med. Verden er full av mennesker som har behov, og din betydning i verden vurderes i veldig stor grad opp mot hvordan du kan bidra til å dekke disse. 

Ta deg tid til å tenke på gode sider ved deg selv. Det skal være ting du gjør, ikke ting du er. Det kan være ”jeg er flink i sjakk” eller ” jeg er flink til å undervise” osv. Skriv dem ned. Jeg anbefaler at du bruker tid på dette av og til og tenker igjennom hvilke ferdigheter du har. Dette kan bevisstgjøre deg som et ledd i din lederutvikling. 

I en artikkel på cracked.com skriver David Wong om seks sannheter som vil gjøre deg til en bedre person. Dette er spissformuleringer, men budskapet er godt. De seks sannhetene er: 

1. Verden bryr seg bare om hva den kan få fra deg 

Verden bryr seg lite om hvem du er, men mye om hva du bidrar med. Du må derfor satse på å utvikle ferdigheter som øker din evne til å bidra. 

2. Hippiene tok feil

Gode holdninger er ikke nok i vårt samfunn. Det er hva du gjør, summen av dine ferdigheter, som sier hvem du er.

3. Det du produserer behøver ikke tjene penger, men det må hjelpe noen

For å oppnå noe så må du ha ne å tilby. Er du smart, morsom, interessant, talentfull, ambisiøs, kreativ? Hvordan viser du dette for omverden sånn at den drar nytte av dette? 

4. Du hater deg selv fordi du ikke gjør noe

Alle mennesker møter motgang før eller senere og du hater ikke deg selv fordi andre har vært slem mot deg eller fordi du har fått lav selvfølelse. Du hater deg selv fordi du ikke gjør noe med det. Den eneste løsningen er å jobbe aktivt for forbedring i ditt liv. Kom deg bort fra tven, skaff deg nye ferdigheter og sett i gang og bidra. 

5. Hva du har inni deg betyr bare noe om det får deg til å gjøre noe

Du er ikke annet enn frukten på treet. Hva som er i roten og stammen er ingen interessert i. Mennesker blir veldig fort lei av ord, særlig om de ikke fører til handling. Hvis du med deg et kamera hele tiden som filmet det du gjør, ville man bli imponert av hva du holder på med. Jobb for å kunne si ja til dette. Sett samme standard på deg selv som du gjør på andre. 

6.Alt inni deg vil slåss mot forbedringer

Hjernen vil slå ut i full blomst når den må jobbe for å finne bevis for at du ikke trenger forandringer. Din psyke er konstruert med lag på lag med forsvarsmekanismer mot forandringer. Spør hvilken som helst person som er avhengig av noe. Dette viser seg på flere måter:

  • du tolker all kritikk som en fornærmelse
  • du går løs på budbringeren heller enn budskapet
  • du hører på tonefallet heller enn innholdet
  • du forandrer på historien din
  • du tenker at selvutvikling vil gå på bekostning av den du er

Anbefaler at du leser den originale artikkelen. Den er fantastisk! Nå skal vi gå videre og i vår søken etter svar på hva som er den komplette lederutvikling er neste tema Produktivitet...


Tilbake til start på artikkelen