Lederutvikling - Produktivitet

Lederen driver lederutvikling og vet at effektivt arbeid, med god kvalitet og utført på en komfortabel måte for virksomheten og kunden, er roten til all suksess. Den gode leder vet hvem som betyr mest for de oppgaver han/ hun gjør og hva god kvalitet innebærer. Lederen vet hvordan man planlegger sitt eget og virksomhetens oppgaver, samtidig som han/ hun vet hvordan man jobber for å skape utvikling og vekst. Lederen vet at kultur på arbeidsplassen betyr svært mye og kjenner hvordan dette kan utnyttes til alles fordel.


Lederutvikling: Din produktivitet er roten til alt godt. Din evne til å yte tjenester med topp kvalitet over tid er det som sikrer deg de beste resultater. Ditt fokus i lederutviklingen er å finne metoder som du er komfortabel med som sikrer og kvalitetssikrer at du jobber effektivt.

I det følgende skal du få noen forslag til slike verktøy slik at du sikrer stor fremgang i din lederutvikling. 

Interessenter og interessentanalyse

Et avgjørende spørsmål du må stille deg er hvorfor fins din stilling og hvorfor har akkurat du fått den. For å finne svar på dette må se nærmere på hvem det er du yter resultater til og hvem av dem du må prioritere.

En interessent i denne sammenhengen er en person som har interesse/ utbytte av din innsats. I figuren ser vi at det er naturlig å sette deg i sentrum og koble på alle dine interessenter rundt. Noen av disse interessentene kaller vi nøkkelinteressenter. Det vil si de personene som din innsats har ekstra stor betydning for. I utgangspunktet kan man si at dette vil være de som sikrer din eksistens og skaper din fremtid. Vanligvis er dette din leder, dine kunder og eiere, men kan også være andre som familie, barn, venner osv.  

Tenk igjennom dette, ta frem papir og blyant og skriv ned hvem du mener har interesse i ditt arbeid. Hvem av disse er de fem mest viktige?

Din arbeidsinnsats kan betegnes som bidrag til dine interessenter. Motytelsen du får, for eksempel lønn, kan betegnes som belønning. Kjernen i interessentanalysen er at alle interessenter har et forhold til hverandre gjennom bidrag og belønning. Når man oppnår balanse i bidrag og belønning har man et fruktbart samarbeid.

Med utgangspunkt i listen ovenfor over nøkkelinteressenter du laget ovnfor skal du velge ut den du mener er viktigst og vurder bidrag og belønning.

Basert på dette skal du vurdere om det er balanse  mellom de to.

Oppnådde mål = belønning. På bakgrunn av dette blir målstyring svært viktig. Målstyring frigir energi. Hovedoppgaven i vår lederutvikling blir etter dette å bidra til at våre interessenter lykkes. Her må man praktisk talt ned på personnivå for å få det til.

Personlig målstyring

Plan og struktur er de viktigste arbeidsredskapene du har. Uten plan for ditt arbeid handler du i realiteten på impuls.

Ingen som har oppnådd noe av betydning handler uten en plan. Med en plan for dine oppgaver jobber du rolig, bevisst, bestemt og lar deg i mindre grad forstyrre på din vei mot resultater.

Alle områder man jobber med har kjerneoppgaver, kjerneresultater og en standard. En kjerneoppgave er en (del)oppgave bare du gjør og hvor resultatet på dette punktet avhenger helt av deg. Et kjerneresultat er hva du produserer som har størst innflytelse på resultatene i virksomheten. Standard dreier seg om hvilket nivå du har på ditt arbeid. Erfaring viser at det vanligvis er 5-7 punkter som er viktigst under hver av disse.

Her er et eksempel fra min egen hverdag:

Tenk på din egen hverdag og gjør en tilsvarende analyse. 

Planverk og oppgavelister

Du kan ikke lykkes uten et fast system for planer og oppgavelister.

Et eksempel på dette er snekkere. Hvis en stor trailer kjører inn på en byggeplass så vil det aller første arbeiderne spør etter være planen. De vil faktisk ikke gjøre noe som helst før planen er på plass. Det er ikke fordi de ikke kan bygge hus og bygninger, men fordi de vet verdien av å gjøre at i riktig rekkefølge. Gjør dette til en vane for deg også.

Her er et eksempel på en resultatplan:

Her ser du hvordan resultater er planlagt inn i årets 12 måneder.

Her er et eksempel på en oppgaveliste:

Denne listen viser hva du gjør til hvilken tid. I kolonnen til venstre ser du at det kan krysses av når du har utført oppgavene.

80/20 regelen

En gyllen regel er at som regel står 20 % av arbeidet for 80 % av resultatet. Dette er viktig innen lederutvikling og kalles Pareto- prinsippet.

Dette har man forsket på og det stemmer bemerkelsesverdig godt. Dette gjelder egentlig svært mange områder, f eks innen salg ser man at vanligvis står 20 % av salg for 80 % av inntjening. Dette er et prinsipp som gode ledere utnytter. Det betyr at du må fokusere på å finne ut hva de 20 % står for i din hverdag. Dette er oppgavene du må konsentrere deg om og gi aller høyeste prioritet. Andre oppgaver kan du delegere eller kvitte deg med.

Tenk over hva som utgjør dine 20 % viktigste oppgaver. Videre skal du spørre deg selv; hvis jeg visste det jeg vet i dag, hva ville jeg begynt med eller ikke begynt med  hvis jeg hadde sjans til å begynne på nytt?

På bakgrunn av dine svar bør du lage en plan for å prioritere dine oppgaver på en nye måte. 

Kundefokus

Kunder er alle som har en interesse i det du gjør. På denne måten blir kunder det samme som interessenter.

Og som tidligere sagt er nøkkelinteressentene de viktigste og det er her du må ha fokuset i din lederutvikling. Kunder vil være opptatt både av om du skal være den som skal levere varen og om du leverer med god nok kvalitet. 

Om du får levere varen avhenger av:

  1. Skap tillit. Dette er det viktigste. Ingen kjøper noe fra noen de ikke liker eller har tillit til. Utgjør 40 % av jobben. 
  2. Kjenn og forstå kunden. Du skal fokusere på behov hos kunden og da må du bruke mye tid på å forstå nettopp behovet. Utgjør 35 % av jobben. 
  3. Presenter løsning. På dette stadie skal du matche behov og produkt/ tjeneste. Utgjør 20 %. 
  4. Bekreftelse. På dette stadie skal du spørre: Forstår jeg deg riktig når jeg nå spør om du er klar til å ta en beslutning? Utgjør 5 % av jobben. 

Om du skal sikre deg en fornøyd kunde må du:

  1. Levere som forventet. Dette er et minimumskrav.
  2. Levere mer enn forventet. Dette er også et minimumskrav. Det er et tøft marked og alle leverer litt mer. 
  3. Levere med glede. En handel må være komfortabel for kunden og gjøre ham fornøyd. 
  4. Om du leverer med begeistring. Kun når du klarer dette vil kunden garantert komme tilbake. Du må forsikre deg om at kunden er overrasket og liker å snakke om deg for andre. Her er en video som kan inspirere deg med et godt eksempel du kanskje vil bli overrasket over...

Tenk på en oppgave som er viktig i ditt arbeid og av stor betydning for en ”kunde” og vurder hvordan du tilfredsstiller kravene ovenfor. Med dette kundefokuset i din lederutvikling er du sikret meget gode resultater. 

Artikkelen om produktivitet fortsetter på neste side...


Tilbake til start på artikkelen