Karriere - forts.

Lage og følge en handlingsplan

Nå har du som en del av ditt karriere valg sett på hva du skal gjøre for å bli en ettertraktet medarbeider, analysert hvilken vei du bør velge og hva du må gjøre for å forberede deg på utvikling. Nå skal vi se på en konkret handlingsplan for deg. 

Det du nå må gjøre er å lage en massiv handlingsplan for deg selv. Sett deg ned å finn ut av alle ting du kan gjøre som bringer deg mot målet, små og store ting. Jeg anbefaler at du bruker lang tid på dette. Les mer om forskjellige kreative øvelser du kan bruke i forbindelse med ditt karriere valg her. 

Dette er den strukturelle fasen. Du må lage et system for deg selv som du følger fremover. Husk at ingen som oppnår noe av betydning gjør det uten en plan og struktur. 

Her er det mange muligheter. Noen er glad i en detaljert plan hvor mål, delmål, tidsfrist og evalueringer er oppført. Andre bruker kalenderen og setter opp milepæler der. Men, det viktigste er at du hele tiden gjør et eller annet som trekker deg mot ditt mål. Du vil finne ut at noe virker, noe ikke, men det er en del av prosessen. 

Et viktig spørsmål er hvem du kan få hjelp av. Hvem kjenner du som kan hjelpe deg? Kanskje du må knytte nye kontakter i prosessen? Hva med en noen som kan følge deg direkte opp i prosessen? En coach? Å få hjelp av noen som kan dette og har vært gjennom det før kan være til stor hjelp for deg. 

Lykke til:)