Helse- og velferdsnytt

Pårørendestøtte
- Ny lovregel

Powerpoint presentasjon 

Prop 49 L (2016-2017)

Video om "særlig tyngende omsorgsarbeid"


Blankholmutvalget 
- prioritering i kommunal pleie- og omsorgstjeneste

Powerpoint presentasjon

Meld St. 34 (2015-2016)

Mandat Blankholmutvalget

Hjemmeside Blankholmutvalget


Ny veileder
- oppfølgning av pasienter og brukere med store og sammensatte behov

Powerpoint presentasjon

Veilederen


Les mer om nyhetstjenesten her.