helse- og velferdsnyheter

Velkommen til ny og moderne nyhetstjeneste for helse-, sosial- og velferdssektoren

Dette nye konseptet innebærer 2-4 e- poster pr måned om relevante tema for deg som jobber eller har interesse innenfor feltet. Den gir deg raskt oversikt over aktuelle tema på en slik måte at du i løpet av kort tid kan benytte kunnskapen i praksis. 

Vi vet at dette feltet er stort, og det er ikke alltid like lett å følge med på alt som skjer. Ikke minst er det tidkrevende. 

Vi vet også at tradisjonelle konferanser og kurs ikke alltid er så effektfulle. Ofte hører man mye som ikke er så relevant, eller som man rett og slett glemmer. Av den grunn ble denne tjenesten skapt. Du som leder eller medarbeider har behov for en ny type verktøy som kan holde deg oppdatert på det som skjer på en enkel og praktisk måte.  

Vi har tatt utgangspunkt i å gjennomgå større endringer i forhold til lov- og regelverk. Herunder vil vi følge med på endringer fra en tidlig fase, slik at du sikres å få med deg hva som fins av nye tanker på området og hvordan de utvikler seg. Videre vil vi se mer generelt på faglige, juridiske og etiske tema som er i vinden, slik at du sikres å få med deg hva som rører seg. Dette vil hjelpe deg til å få mer dybdeinnsikt og forståelse på tvers i sektoren.

Tema som er på gang i 2018:

 • Særlig tyngende omsorgsarbeid  og pårørendestøtte
 • Blankholmutvalget – prioritering i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten
 • Borgarting lagmannsrett, ansvar for betaling av avlastningstilbud som er plassert av annen kommune
 • Ny veileder om kommunens oppfølgning av pasienter og brukere med store og sammensatte behov
 • Rundskriv I-4/2017 krav til dokumentasjon og diagnostisering i lavterskeltilbud
 • Barn som pårørende
 • Status rettighetsfesting BPA
 • Erstatningsansvar for skade på brukere og pasienters eiendeler
 • Status på regjeringens satsing på "vold i nære relasjoner"
 • Status på satsing på boligsosialt arbeid i kommunene
 • Hva er høyrepolitikk og hva vil vi se de neste fire årene
 • Endringer i psykisk helsevernloven
 • Status rettighetsfesting heldøgns pleie og omsorg
 • Tillitsmodellen i Oslo kommune
 • New public management (NPM) 25 år etter
 • Årsmeldinger fra fylkesmennene
 • Årsmeldinger fra sivilombudsmannen
 • Årsmeldinger fra pasient- og brukerombudene

Vi vil også ta for oss bøker, artikler, forskningsarbeid og politikk som er relevant.

Denne tjenesten vil gi deg unik oversikt over mange viktige tema. Videoene er på 15-20 min som du kan se hvor som helst. Du får ferdig oppsatte powerpoints, dokumentsamlinger og linker som gir deg full oversikt med en gang. Dette kan du for eksempel bruke hvis du selv skal presentere stoffet. Alt tilgjengelig der du måtte ha tilgang til e-posten din.

Om forfatteren: Forfatter av nyhetstjenesten er jurist og har jobbet i sektoren i over 20 år, siste 10 år som leder. Han har forfattet tre bøker og skrevet mange artikler innen feltet. Dette gir faglig tyngde og breddeforståelse for temaene som tas opp.

For å få tilgang til tjenesten må du klikke på «bestill her» nedenfor, registrere deg på neste side, og så vil du få tilsendt betalingsinformasjon. Da vil du kunne velge mellom fire abonnementer: 3 mnd, 6 mnd, 12 mnd og løpende. Du kan når som helst si opp abonnementet. 

Bestill her.