om programmet

ENGIN er som du har sett delt i to faser. Fase 1 innebærer alt arbeid til og med første rapport fra konsulent. Fase 2 innebærer tilgang til ENGIN for oppfølgning av medarbeidersamtaler. Prismessig er det et skille mellom fase 1 og 2. 

I fase 1 får du:

 • Innføring (møte/ foredrag) i programmet, metode og fremgangsmåte
 • Dokumentasjon som forklarer rollen til medarbeidere og ledere i programmet 
 • Tilgang til webverktøy, oppsett og klargjøring for bruk
 • Råd og veiledning i gjennomføring av medarbeiderundersøkelse
 • Rapport og diagram som viser resultat av undersøkelsen. her vil du for eksempel se hvor høyt engasjementet i virksomheten er. 

I fase 2 får du:

 • Analyse av undersøkelsen i trinn 1/2 av konsulent
 • Planlegging av videre samtaler med medarbeidere en-til-en og i grupper
 • Drøfte prioritering, innhold og videre oppfølgning av ulike forhold som kommer frem i samtalene.
 • Bruk av ENGIN webverktøy til oppfølgning av vedtatte tiltak og planer. 
 • Tilbud om tilleggsmoduler ved behov. 


"ENGIN er en arbeidsmetode hvor det brukes 5 % av tiden på å beskrive problemene, 90 % på å løse dem, og resterende 5 % på feiring. Metoden har laserfokus og viser enkleste vei for å oppnå bedre engasjement i hele organisasjonen. Prosessen tvinger dessuten frem ønsket progresjon." 

Remi Stenersen

Dersom du ønsker å kjøpe ENGIN gjør vi følgende:

 1. Når vi har mottatt en bestilling tar vi direkte kontakt pr telefon og avtaler tidspunkt for et møte, eventuelt telefonmøte. 
 2. Du mottar all praktisk informasjon om programmet, tilganger og hvordan det virker. Vi kan også avtale et informasjonsmøte i virksomheten.
 3. Vi avtaler oppstartdato og rammene for videre fremdrift. 

Hvis det er noe uklart, spørsmål eller annet må du gjerne ta kontakt for en uforpliktende prat på dag eller kveld. Jeg gleder meg til å kunne bidra til å utvikle ditt lederskap og din virksomhet.