Hva mer kan du oppnå med ENGIN?

Når vi finner de skjulte ressursene i virksomheten og utnytter dem, kan vi i tillegg til bedre bunnlinje oppnå mindre sykefravær og økt nyskaping. 

For virksomheten kan dette være:

 • Lettere å rekruttere de beste pga tiltrekkende arbeidsmiljø
 • Mer fornøyde kunder og brukere
 • Mer lojale medarbeidere som er stolte av sin egen arbeidsplass
 • Bedre dialog og tillit mellom leder og medarbeider 
 • Ledere som vet hva som virkelig rører seg på grasrota

For deg som leder gir det:

 • Dyp og usensurert innsikt i hvordan medarbeideren vurderer sitt eget arbeid
 • God forståelse for medarbeiderens forventninger og hva som engasjerer den enkelte
 • En felles forståelse og eierskap til helheten, fremfor kun seg selv
 • Klarere forståelse for hva du ønsker å oppnå med teamet
 • Høyere kvalitet på eget lederskap, en stimulerende rollemodell
 • Et verktøy som gjør jobben som leder enklere
 • Et utmerket grunnlag for å oppnå tilpasset utvikling av den enkelte medarbeider

For den enkelte medarbeider

 • Være klar over hva som forventes av en
 • Ha det utstyret og de hjelpemidlene som kreves for å gjøre en god jobb
 • Få gjøre mer av det medarbeideren er best til
 • Få jevnlig feedback på sitt arbeid
 • Bli oppmuntret til å videreutvikle seg
 • Føle sterkere mening med sin jobb

For teamet

 • Medlemmene får økt interesse for å løse fellesoppgavene, unngår mitt bord mentalitet
 • Kollegaer stimulerer hverandre til økt jobbglede
 • Medarbeidere vurderer i mindre grad å skifte jobb
 • Kultur for sunn skepsis og stor takhøyde for ulike meninger utvikles

Bruker vi ENGIN riktig, vil vi både finne og ta i bruk de skjulte ressursene i organisasjonen. 

Pris: 

Fase 1/2: kr.  ,- u.mva engangssum

Fase 3/4: kr. ,- u. mva pr mnd


Bestillingsskjema

(kommer snart)