hvordan fungerer engin

Som du ser består programmet av to faser. 

Fase 1: Medarbeiderundersøkelse, helsesjekk og rapportmed anbefalte tiltak.

I denne delen gjennomfører du en undersøkelse med virksomhetens ansatte. Undersøkeslen baserer seg på de 13 viktgste faktorer for en virksommhet. Denne foregår på web og ENGIN ivaretar gjennomføring og alle tekniske sider av undersøkelsen. Når resultatet foreligger utarbeides en rapport med anbefalinger om samtaler og andre tiltak til lederen.

Fase 2: ENGINsamtale, teamsamtale og kontinuerlig forbedring. 

På dette stadie vil verktøyet gi god innsikt i hva som bør tas tak i og jobbes med videre. Her kan det være aktuelt å bruke erfaringsmoduler hvor man på bakgrunn av erfaring og praktisk hjelp kan ta tak i spesifikke utfordringer. Vanligvis gjennomføres en-til-en samtaler med medarbeiderne på bakgrunn av rapporten. Videre er det vanlig å ha teamsamtaler hvor "funnene" drøftes. 

ENGIN brukes videre til å følge opp tiltak som dere har bestemt å gjennomføre. Programmet ivaretar strukturen i dette, blant annet sender oppgavelister og påminnelser automtisert på e-post. Dette kan ses på som vennlige "dytt" for å sørge at man opprettholder fokus over tid. 

Tenk om:

  • Du klarer å øke produktiviteten med 10%? Hva ville det gjort for virksomheten din? Hva med 30 %?
  • Du klarer å redusere sykefraværet med 5 %? Hva ville det har gjort?

Hårete mål, helt klart, men absolutt mulig. 

Hva kan engin medføre for deg

Hvor ofte har du opplevd å gjøre noe med virksomheten som virkelig har gitt fremgang og innovasjon? Hvordan har det vært? I dette tilfellet kan du virkelig bringe stolthet og glede for absolutt alle i din virksomhet gjennom et tiltak som vil vises og skape entusiasme fra første dag. ENGIN er et så fantastisk verktøy at alle skjønner hvor bra dette blir. Som leder kan du i stor grad lene deg tilbake og vente på rapportene og jobbe direkte og fokusert med ting som er viktig for alle i virksomheten. Det vil skape varig positiv endring i din arbeidshverdag.

Se for deg at du meddeler alle i din virksomhet at du i 2016 har bestemt deg for å satse på medarbeiderne, deres ideer, kreativitet og bygge på deres sterke sider for å utvikle virksomheten og hvordan ting blir gjort. Tror du det ville frigjort energi? Tror du dine medarbeidere hadde blitt mer motivert og inspirert? Tror du det hadde gitt positiv omtale? Det kan jeg love deg! Og du vil se det rett i bunnlinja, noe som alltid er en fordel, ikke sant.

Les mer om ENGIN her