ENGIN - et nytt revolusjonerende system for medarbeidersamtaler

Takk for at du klikket deg inn hit og at du vil lære mer om medarbeidersamtaler.

Har du opplevd at slike samtaler har gitt lite mening? Har du opplevd at du har god nok kontakt med dine ansatte gjennom hverdagssamtaler? At samtalene er mer formell og egentlig mer pinlig enn du ønsker? Ja da er du i en stor gruppe blant oss. Dette må vi gjøre noe med.

Jeg mener at vi må gjøre denne jobben mer verdifull, effektiv og skape større mening for både medarbeider og leder. Vi har laget et revolusjonerende program som sørger for å ivareta dette og enda mer. Programmet heter ENGIN og er et nettbasert verktøy. Dette bruker medarbeidere og ansatte i fellesskap for å sette fokus på de tema som er viktigst for den enkelte å ta opp, samt jobbe videre med. Sikkert litt vanskelig å forstå sånn umiddelbart, men vent litt så skal jeg forklare i detalj.

ENGIN er et webbasert program som gir følgende fordeler:

 • Gjør medarbeidersamtaler enkelt å gjennomføre og følge opp
 • Gir svar på hva den enkelte medarbeider er opptatt av, mener er viktig for virksomheten og selg selv, og ønsker å bidra til å utvikle videre
 • Gir oversikt over hva medarbeidere som gruppe er opptatt av og ønsker å bidra til å utvikle
 • Gir oversikt over utfordringer som ledelsen må ta tak i
 • Systematiserer alle innspill i et webbasert program som gir enestående oversikt raskt og sikkert

ENGIN løser følgende utfordringer:

 • Gir medarbeidersamtaler mening og uvurderlig innhold
 • Forsvarer tidsbruk samt sparer tid
 • Ivaretar dokumentasjon og rapportering
 • Bidrar til kontinuerlig utvikling i virksomheten, automatisk forankret hos ansatte
 • Gir medarbeidere relevante tema å snakke om og å fokusere sin utvikling på
 • Gir medarbeidersamtaler betydning for både den enkelte, medarbeiderne som gruppe samt ledelsen
 • Moderniserer et arbeid som hos de aller fleste trenger fornying

ENGIN er ikke et lederutviklingsverktøy. Det er ikke et program som gir ledelsen tilbakemelding eller score på ledelsens funksjon. Det faller utenfor målet med programmet.

Det har tatt fire år å utvikle ENGIN. Det har vært viktig å løse et reelt problem for mange virksomheter på best mulig måte. Programmet ivaretar effektivitet og sikkerhet på en god måte og sørger for å gi virksomheten et viktig bidrag til så vel å følge opp medarbeidere som å utvikle driften. Så alt for ofte har man hørt at ansatte savner å bli fulgt opp av ledelsen og bli sett. Den tiden er med dette over.

Les mer om ENGIN her.