Lederutvikling - Kreativitet 

Kreativitet betyr å lytte til din indre stemme og stole på din intuisjon. Lederutvikling innebærer å utnytte denne egenskapen maksimalt. 

Den største ressursen vi mennesker har er vår kreative evne. Evnen til å tenke nytt og gjøre ting bedre har vi alle, det viktige er å utnytte denne fullt ut. Kreativitet begynner med deg, se under beina dine. Hva fins det av muligheter. Så lenge det er udekte behov et sted, fins det muligheter. Din jobb blir å tenke nytt, finn ut hva du kan gjøre bedre enn andre og se på hva andre gode ledere gjør.

Ofte utløses gode ideer av små hint man kommer over i hverdagen. Derfor blir det viktig for deg å planlegge hvordan du kan komme over mest mulig av slike hint. Gå på kurs, seminarer, les bøker og artikler, hør på lydbøker og sats på å utvikle deg selv. 

Et viktig redskap er papir og blyant. Sørg alltid for å ha med deg dette. Da kan du notere ned ideer når de dukker opp for så å kunne se på dem senere.

Tenk igjennom og skriv ned hva du gjør for å unytte dine kreative sider. 

Hvis du vil finne verktøy og metoder for å utnytte dine kreative sider i din lederutvikling kan du gå hit. 

Hvor gal er du?

Et fellestrekk ved suksessrike mennesker er at de tør mer enn andre.

Deres vågale atferd flytter grenser, utfordrer og fører til vekst og utvikling. Mennesker beundrer og ser opp til andre som tør mer enn dem selv. På grunn av dette må du bruke tid på å utvikle denne evnen ved deg selv.

En god måte å starte på er å spørre deg selv følgende: Hvis du visste at du garantert ville lykkes, hva ville du turt å gjøre som ville flytte grensene dine?

På bakgrunn av dette anbefaler jeg deg å prøve ut hvordan du kan vise vågal entusiasme som en del av din lederutvikling. 

Da er vi ferdig med temaet Tilstedeværelse. Artikkelen fortsetter med Identifisering...


Tilbake til start på artikkelen