Arbeidsmiljø
- kultur

Kultur betyr regler ingen stiller spørsmål ved og som styrer vår atferd.

Det er særegne måter å gjøre ting på som bygger på et felles virkelighetsbilde og felles grunnleggende verdier. Et mentalt fellesskap som det ikke stilles spørsmålstegn ved.

Kulturen er uniformering av bedriften og er selve inkarnasjonen på den etablerte strategi, altså  

En forutsetning for å utvikle kulturen, er å forstå den kultur vi faktisk har. Kulturutvikling starter med kulturkartlegging. Når vi skal kartlegge kulturen i en virksomhet, er vi på søken etter prioriteringer og handlinger som man ikke stiller spørsmålstegn ved. De er definert som en sannhet eller leveregel. "Klart vi må gjøre det sånn."

Les mer om kultur her.