Arbeidsmiljø 
- Kommunikasjon

Kommunikasjon betyr overføring av budskap. 

Vi må strebe etter å kommunisere på en så enkel måte at våre tilhørere forstår budskapet.


Denne figuren viser gangen i kommunikasjon. Ordene vi sier befinner seg nederst. Vi vet at vellykket kommunikasjon befinner seg øverst - da er budskapet nådd inn.

Du må fokusere på alle trinnene for å skape begeistring. 

Les mer om kommunikasjon her.