Virksomhetsutvikling

Hvordan er hverdagen i små og mellomstore virksomheter

Hverdagen i små og mellomstore virksomheter er i de aller fleste tilfeller krevende.

I regjeringens melding fra 2012 "Små bedrifter - store verdier" går det frem at det er utrolig tøft å etablere, holde i gang og utvikle mindre virksomheter. 

På side 20 står det blant annet:

Langt fra alle nye foretak overlever. Tabell 7 viser at i 2003 var det 38 747 nyetableringer av foretak. Av disse var 12 226 fortsatt aktive i 2008. Det innebærer at kun 31,6 prosent av foretakene fortsatt er i drift fem år etter oppstart. Ett år etter nyetableringen er vel halvparten av foretakene avviklet. Tall fra senere år viser den samme trenden.

Litt over halvparten (52 prosent) av aksjeselskapene som ble etablert i 2004 var fortsatt i drift i 2009, mens bare en fjerdedel (23 prosent) av enkeltpersonforetakene overlevde i samme periode. I 2004 ble det etablert mer enn dobbelt så mange enkeltpersonforetak (27 600) som aksjeselskap (10 800). Men, fordi aksjeselskapene hadde høyere overlevelsesgrad, var det i 2009 igjen nesten like mange aksjeselskap (5 700) som enkeltpersonforetak (6 400) av foretakene som ble etablert fem år tidligere.

Sannsynligheten for at et foretak overlever øker jo større foretaket er når det blir etablert. 62 prosent av foretakene som hadde fem eller flere sysselsatte i 2004, var fortsatt aktive i 2009. Derimot overlevde bare 31 prosent av foreta- kene med færre enn fem sysselsatte i etableringsåret.

Verdensbanken publiserer årlig en rangering av hvor lett (eller vanskelig) det er å starte og drive en bedrift i 183 land. På den sammenlagte indeksen ”Ease of doing business” går Norge i 2011 fra en 7. til 6. plass. Foran Norge ligger Singapore, Hong Kong, New Zealand, USA og Danmark. Finland er på 11. plass, mens Sverige er på 14. plass, jf. tabell 8. 

Mange vil kjenne seg igjen i dette. Les mer om virksomhetsutvikling i rapporten her. Videre vet vi at selv om virksomheten overlever de første årene, er det alltid en utfordring å holde trykket oppe slik at man henger med i et stadig tøffere marked. 

Ressurser - før og nå

Synet på driftsmidler og produktivitet har endret seg radikalt. 

Tidligere hersket den oppfatning at maskiner og utstyr var det viktigste i en virksomhet. Det betø at man så på investering og vedlikehold i driftsmidler utgjorde den viktiste delen av driftsbudsjettet. Når fabrikken stengte kl 16 var alt sikret og trygt. 

I dag går det viktigste "driftsmidlet" hjem kl 16. Altså menneskene. I dagens samfunn ser man at det er menneskene, ikke maskinene, som står for inntjeningen.

Dette er et faktum man ikke kommer bort fra. 

Dette betyr at den viktigste investeringen virksomheter gjør, er i medarbeiderne. 

Organisasjonen "A great place to work" har forsket på hva som gjør at medarbeidere får en høy grad av lojalitet og arbeidsmoral. Dette er

 • Får utfordrende oppgaver
 • Tillit fra ledelsen
 • Får masse informasjon
 • Ledelse som bryr seg om medarbeidere som personer (høflig, snill, rettferdig)
 • Har klare forventninger
 • Gir tydelig ansvar og resultater
 • Mulighet for karriereutvikling

En virksomhet som vil lykkes må ta dette på alvor. 

En annen viktig del i en god virksomhet er ledelse. Moderne ledelse har et sterkt fokus på mellom- menneskelige verdier. Dette danner basis for det vi kaller verdibasert ledelse. Les mer om dette i denne artikkelen.

Når forandringens vind blåser, kryper noen i skjul, mens andre går ut og bygger vindmøller

(kinesisk ordtak)

Hva er hemmeligheten bak en suksessrik virksomhet?

Forskning og erfaring gir oss i dag et utrolig godt bilde og innsikt over hva som preger virksomheter som lykkes. Faktisk har det aldri i historien eksistert mer dokumentasjon på dette enn nå. 

Jeg har lest hundrevis av bøker og artikler om emnet, inngående studert forskning og erfart i praksis gjennom mange år hvordan dette fungerer. Å sette seg inn i alt dette tar enormt lang tid. Men slapp av, dette har jeg bearbeidet og systematisert på en måte som du vil kunne dra nytte av, om du vil. 

De viktigste kjennetegnene på en suksessrik virksomhet er:

 • Har rett plass i sin nisje
 • Har et hovedfokus på utvikling av markedsføring og salg
 • Utmerker seg på kvalitet og service
 • Driver med mening og en langsiktig visjon
 • Rekrutterer og beholder de beste medarbeiderne
 • Utvikler ferdigheter og kompetanse i bedriften
 • Kontinuerlig bygger profesjonelle nettverk og allianser

Et unikt program for små og mellomstore virksomheter

Edvinsen konsulenttjenester har utviklet et svært effektivt program for virksomheter. Se videoen nedenfor for en nærmere presentasjon av programmet. Ta kontakt nedenfor, evt. pr telefon, for mer informasjon. 

Kan du klare dette da?

Ja, så klart. Det er ikke vanskelig når du vet hva som skal gjøres. Men, det er mye jobb. 

Et av de viktigste sidene ved programmet er at du og din virksomhet blir sett på av nøytrale øyne. Vi vet at det ofte er sånn at man ser seg blind på sin egen situasjon og det er viktig og nøvendig og av og til bli vurdert av andre. 

En virksomhet bør drives slik at man alltid leter etter forbedringer. En av mine mantra i livet er å spørre seg hva man kan gjøre litt bedre denne uken sammenlignet med forrige. Det er ikke noe annerledes for virksomheter. 

Husk at felt merket med * stjerne må fylles ut.

Fyll inn ordet du ser nedenfor