Målskjema

Suksess oppnår vi gjennom kunnskaper, tro, psykologi og struktur. 

For å skape et godt fundament for videre (sam)arbeid gjør vi ting i en bestemt rekkefølge (struktur). Derfor begynner vi vårt samarbeid med at du fyller ut nedenstående skjema. Da får vi et godt utgangspunkt for videre planlegging. 

PS: Alt du fyller inn her er totalt beskyttet og sikret på vår server.  

Målskjema

Husk at felt merket med * stjerne må fylles ut.

Fyll inn ordet du ser nedenfor