Kurs i saksbehandling
av Pål Arne Edvinsen

Jobber du på et bestillerkontor og opplever at 

 • Saksbehandling er vanskelig
 • Ikke har full oversikt over lovkrav og fagkrav som stilles
 • Synes det er litt vanskelig å ha oversikt over alle oppgaver bestillerkontoret skal ivareta
 • Ikke helt har kontroll eller trenger påfyll i forhold til koordinerende enhet
 • Trenger påfyll i forhold til klagesaksbehandling
 • Trenger å forstå hvordan økonomi påvirker tildeling
 • Forstå hvordan fylkesmannen tenker og vurderer saker

Kunne du tenkt deg å lære mer, helt på egen hånd i ditt tempo? Kunne du tenkt deg praktiske kunnskaper du kan ta i bruk med en gang i din hverdag? Kunne du tenkt deg å lære av en som har jobbet med dette i 15 år som saksbehandler, leder og ombud? Og som er jurist og som har god kompetanse innen alle deler av drift av et bestillerkontor?

Da er du kommet rett. Gå videre nedenfor så får du tilgang til en gratis video som tar for seg arbeid på bestillerkontor og noen utrolige viktige sider av dette arbeidet.


Gå til videoen her


I videoen får du:

 • Gjennomgang av det aller viktigste med jobben på et bestillerkontor
 • Hvorfor det er så stor forskjell på utmåling av hjelp på ulike kontor
 • Hvorfor selvbestemmelse er blitt så viktig
 • Sammenhengen mellom rammer og faglig skjønn og hva jussen sier om dette
 • Saksbehandlingsfaser og hva som kreves på de ulike stadier i arbeidet med saksbehandling
 • Hvorfor vi må kjenne rammeverket før vi kan gjøre etiske refleksjoner
 • Og mye mer…

Kurs i saksbehandling

Etter at du har sett videoen vil du få muligheten til å lese om vårt kurs i saksbehandling på bestillerkontor. Dette er et e- læringskurs i åtte deler hvor du i fred og ro kan se leksjonene på video for deg selv, så mange ganger du vil. 

Problemet med alle kurs er at det er vanskelig å repetere innholdet. Du får en sjanse og så er du overlatt til deg selv og notatene dine. Vi vet at 90 % av det vi hører er glemt etter 30 minutter. Av den grunn er e- læring en fantastisk plattform for læring. I dette kurset i saksbehandling kan du repetere så mange ganger du vil. 

Kurset inneholder følgende leksjoner:

 • Overordnet forvaltningsrett
 • Kontroll med forvaltningen
 • Saksbehandlingsfaser
 • Lovverk
 • Forsvarlighet og autonomi
 • Taushetsplikt
 • Samarbeidsplikt
 • Veiledningsplikt
 • Etikk, moral og omsorgsfullhet
 • Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Dette er tema som er viktig å kunne godt når du jobber på et bestillerkontor. Min erfaring er at det er først når du lærer deg sammenhengen mellom overordnet forvaltningsrett, fag og praktisk saksbehandling at du klarer å gjøre jobben skikkelig. Dessverre viser klagestatistikken hos fylkesmannen at dette stemmer. Det er da viktig å ta dette som en utfordring og utvikle deg. 

Jobben på et bestillerkontor er komplekst og saksområdene er omfattende. Det kreves derfor mye av oss som jobber der for å gjøre gode vurderinger, fatte gode vedtak og følge opp tjenestene i samarbeid med utførere. 


Gå til videoen her


Husk at videoen er gratis og gir deg masse læring. I videoen går jeg spesielt igjennom "saksbehandlingsfaser". Dette er syv faser som alle saker og tjenestetildelinger må igjennom. Jeg vil vise deg hvordan komblingen mellom fag og juss fungerer, og hvor hvor langt jussen rekker før faget "tar over". Som en kollega av meg sa en gang "det er når vi er ferdig med jussen det blir interessant".