Bok: Ledelse - life hacks for en smart lederDet er med glede jeg lanserer min andre bok om ledelse. Den første kom i 2013 og tok for seg de sentrale sidene du må utvikle ved deg selv for å bli en habil, effektiv og moderne leder. Boken du finner her er en forelengelse av bok nummer en. 

Mange av artiklene og temaene finner du igjen på denne siden samt på bloggen. I boken vil du imidlertid finner noe mer utfyllende stoff, samt at det for mange er mye bedre å lese og studere i bøker fremfor på nettsider. Av disse grunnene håper jeg du finner verdi i boken. 


BOK om ledelse - kort Fra innledningen

"Denne boken er en forlengelse av boken «Effektiv ledelse» som jeg ga ut i 2013. Det vil si at de de tanker, ideer og system som du kan lese om fortsatt danner grunnlaget for et godt lederskap. I denne boken vil du bli presentert for mer utfyllende artikler samt noen nye ideer innen emnet. Hvorfor er dette nødvendig tenker du kanskje? Jo, egentlig er lederskap ikke et system man bare kan lære seg så er man en god leder. Det handler om å finne ut hvem du er og koble det på ditt lederskap på best mulig måte. Med andre ord er det sånn at vi vet hva som er fasiten på gode lederresultater, men vi vet ikke det samme om lederrollen. Den er personavhengig.

Som du kan lese om i forrige bok så vet vi hva som preger ledere som når langt, men allikevel vil det være en viktig jobb å koble rolle og person sammen. Du kan ha styrker som andre ikke har. Da må utviklingen av lederskapet gå i to forskjellige retninger.

Du har hørt meg snakke om «de fire ledere»; kunnskaper, tro, psykologi og system. Dette er grunnsteinene i all menneskelig utvikling. Det jeg ønsker med denne boken, og for så vidt alle artikler jeg skriver, er å skape «triggere» som du kan kjenne slår an hos deg og gir mye mening. I og med vi alle er så forskjellig, vil det variere fra person til person hva som virker som en trigger. Av denne grunn dekker jeg et bredt felt innen ledelse og personlig utvikling. For det er sånn at dersom jeg klarer å påvirke deg til å utvikle dine kunnskaper, din tro, ditt system eller psykologiske forståelse på bare ett område, er målet med denne boken oppnådd.

For min del var det en oppdagelse som jeg fikk da jeg nærmet meg 40 år som endret alt. Du kan lese mer om den på min hjemmeside, men kort fortalt oppdaget jeg tre ting som endret på hvordan jeg så på lederskap, og egentlig livet. For det første oppdaget jeg, med klarhet, loven om ansvarlighet. Denne slår fast at alle voksne mennesker er helt og fullt ansvarlig for innholdet i sitt liv, uten unntak. For det andre at livet er et stykke arbeid. Det du putter inn i livet, får du ut av det. Naturen er nøytral på dette punktet, den bryr seg ikke. For det tredje at for å oppnå lykke, noe som er meningen med livet, må du være god; et godt menneske, praktisere gode verdier samt utnytte egenskaper i deg selv som gir gode resultater for deg selv og andre. Boken du nå leser er et resultat av refleksjoner jeg har hatt rundt dette. 

Det siste året har jeg oppdaget en metode for utvikling som vil være fruktbar for de fleste. Denne ble avdekket gjennom et forskningsprosjekt på 90- tallet på ekstremt vellykkede virksomheter. Du kan lese mer om dette senere i boken, men jeg finner det hensiktsmessig å presentere essensen allerede her. Det man fant ut var at utvikling av virksomheter og mennesker knytter seg til disiplinert tenkning og denne tenkningen må knytte seg til tre spørsmål:

  • Hva interesserer meg mest
  • Hva kan jeg bli best i
  • Hva vil gi meg best resultat

Lang tids refleksjoner rundt disse spørsmålene vil gi svar som gir utvikling på høyt og solid nivå over tid. Men, spørsmålene kan virke uskyldige nok, men de krever sin mann eller kvinne å svare godt på. I enkelte virksomheter var det eksempler på at det ble drøftet i flere år før man fant det endelige svaret.

Takk for at du er med så langt. Som før vil jeg bemerke at du må se på bøker av denne typen som en arbeidsbok hvor du leser, reflekterer og jobber med stoffet for å se hvordan du kan få bruk for det. For målet er ikke først og fremst å lære deg noe nytt, men å ta det du allerede kan til nye høyder hvor du som leder kan skape resultater, vekst og trivsel der du er."


INnholdsfortegnelse

Ja takk, jeg ønsker å kjøpe boken "Ledelse - Life hacks for en smart leder"

Husk at felt merket med * stjerne må fylles ut.
 

Fyll inn ordet du ser nedenfor