Arbeidsmiljø
- sosial kompetanse

Sosial kompetanse betyr å forstå seg på andre. 

Eller sagt på en litt finere måte; sosial kompetanse dreier seg om å kunne arbeide sammen med andre i verdiskapende prosesser. På denne måten er sosial kompetanse viktig for arbeidsmiljøet. 

Her er noen viktige punkter knyttet til sosial kompetanse:

  • Du må kjenne dine kollegaer godt. Hvordan har de det og hva preger deres liv. Mennesker styres av følelser, enten man vil eller ikke. 
  • Hva er den enkeltes indre motivasjon. Hva er det som gir glede og motivasjon og som får frem det beste i dine kollegaer.
  • Hvilke evner har dine kollegaer. hva er de gode på, hva kan de bli bedre på og hva er de svake på
  • Hvordan bidrar du til felleskapet. Du er en brikke i et stort bilde, vær den beste brukken du kan være. 
  • Hvordan ser du andre. Husk ydmykhet, respekt og forståelse. Gjør det du kan for å sikre andres trygghet og tilhørighet
  • Skape en plass alle liker å være
  • For å skape en god arbeidsplass må den gode struktur og atferd ritualiseres - gjøres til vaner.