Arbeidsmiljø - Samhandlingskompetanse

Samhandlingskompetanse betyr kunnskaper om hvordan du opptrer sammen med andre. 

Dette er nært beslektet med sosial kompetanse. Men, en viktig forskjell: i motsetning til sosial kompetanse er dette rene atferdsregler. 

Her er noen "jeg er"- setninger som er viktige kjennetegn på god atferd i samhandling med andre:

  • Jeg forstår at å lytte er viktigere enn å snakke
  • Jeg er bevisst på at det viktigste ikke er at jeg sier noe, men at det blir sagt
  • Jeg er i stand til å se min egen kompetanse og begrensninger
  • Jeg vet hva andre kan og hva som er deres rolle og funksjon
  • Jeg er i stand til å imot kontinuerlig tilbakemelding på hvordan jeg virker i samspill med andre
  • Jeg har forstått at jeg er er ressursen jeg bruker i møte med andre
  • Jeg er i stand til å stå i vedvarende prosess
  • Jeg evner å ta i bruk personlige styrker og egenskaper som har lite med faget mitt å gjøre, men mye med meg som person å gjøre
  • Dersom jeg gjør noe jeg liker å gjøre fordi jeg liker det, gjør jeg det bedre enn om jeg får belønning eller betaling for å gjøre det

Kunsten å få tillit

Tillit er fundamentet under alle relasjoner. 

Det er fire faktorer som betyr noe for at noen skal ha tillit til deg:

1. Du må være åpen

Du må som person sørge for å være en person det går fint å bli kjent med og som gir av deg selv, spesielt på et personlig plan. 

2. Du må være aksepterende

Du må være fordomsfri. Folk liker ikke andre som fordømmer folk, uansett grunn. 

3. Du må være pålitielig

Du må gjøre det du sier du skal gjøre - alltid.

4. Du må være entydig

Du må være prinsippfast og stå for det du mener.