Arbeidsmiljø
- Lojalitet

Lojalitet betyr beskyttelse.

Lojalitet i jobbsammenheng betyr å beskytte forholdet mellom

 • Seg selv og andre medarbeidere
 • Medarbeidere og ledere
 • Virksomheten og kunder
 • Virksomheten og konkurrenter

Lojalitet skal dessuten sikre gode vekstvilkår (trivsel, trygghet og stimuli). 

Lojalitet er et vanskelig ord. Jeg har utallige eksempler på hva som blir lagt i dette begrepet og hvordan det er å forstå. Basert på kunnskaper og erfaring vil jeg si at lojalitet i praksis betyr følgende:

 • Lagånd, fellesskap, muligheten til å kunne komme med meningsforskjeller, men samtidig fremstå lojal mot det man blir enig om.
 • Respekt, selvrespekt, hva du kan gjøre for at medarbeidere og kollegaer får respekt for seg selv og et godt selvbilde.
 • Selvkontroll, ta vare på seg selv. Et psoitivt selvbilde er viktig for å ha kontroll på seg selv. 
 • Selvtillit. Vit hva du kan. Hjelp andre som best du kan.
 • Vilje
 • Ambisjoner
 • Ærlighet. Ikke rom for løgner. 
 • Følelser. Tørre å vise følelser for andre.
 • Motivasjon/ informasjon. Jo mer informasjon du gir jo mer motivasjon gir du til andre. 
 • Konsentrasjon. Ansvarsfullhet om arbeidet.
 • Ydmykhet. Vær ydmyk overfor dine og andres ferdigheter. Vær klar til å si din mening og ta avgjørelser som kan være upopulære. 

Dette kaller vi lojalitetsfaktorer.